Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatė Diana Latotina-Micevičė - kiekviena byla yra įdomi ir unikali

Data

2020 10 02

Įvertinimas
0
Diana_2.png

Šį kartą norime Jums pristatyti teisininkų bendruomenėje puikiai vertinamą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus advokatę Dianą Latotiną-Micevičę. Ji yra sukaupusi ilgametę teisinio darbo praktiką, specializuojasi civilinėje ir administracinėje teisėje, o nuo 2020 metų yra ir mediatorė.

 

Advokatė dirba su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskiriamomis bylomis, savo darbo praktikoje ji susiduria su įvairiausio pobūdžio teisiniais klausimais, reikalaujančiais gilių profesinių žinių ir maksimalaus atidumo.

 

Advokatei didžiausią įspūdį paliko ir atmintyje išliko iš šeimos santykių kilusios sunkios, daug pastangų ir profesinių žinių pareikalavusios bylos, pasiekusios Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kai buvo pralaimėtos nagrinėjant bylas pirmąja ir antrąja instancija, o galiausiai suformavus naują teismų praktiką, grąžintos svarstyti iš naujo, kur pavyko pasiekti advokatės atstovaujamo kliento pergalę.

 

Paprašius prisiminti vieną iš tokių bylų, advokatė papasakojo apie situaciją, kai teismai neanalizavo bylos šalių finansinės padėties po išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo pagal priimtą teismo įsakymą. Atsižvelgiant į tai, kad vaikų tėvas praleido įstatyme numatytą terminą pateikti prieštaravimus dėl priimto teismo įsakymo, o taip pat teismai neatnaujino bylos nagrinėjimo, jis į teismą kreipėsi dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo, tačiau pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė jos kliento prašymus nurodydami, kad situacija nuo teismo įsakymo priėmimo nėra pasikeitusi, t. y. iš esmės nepasikeitė nei šalių turtinė padėtis, nei vaiko poreikiai, kai būtų galima kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įvertinęs pateiktus kasatoriaus argumentus, nurodė, kad „tais atvejais, kai ieškiniu prašoma pakeisti anksčiau teismo įsakymu nustatytą išlaikymo dydį, teismo atliekamas vertinimas negali apsiriboti tik Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.201 str. įtvirtintų išlaikymo dydžio pakeitimo kriterijų <...> vertinimu. Tokio pobūdžio bylose teismas turi atlikti išsamų visų teisiškai reikšmingų aplinkybių, įtvirtintų tiek CK 3.192 str., tiek CK 3.201 str., vertinimą <...> “, dėl ko teismo įsakymu priteistas išlaikymo dydis buvo sumažintas.

 

Didelis iššūkis buvo iškilęs ir kitoje byloje, kai viena iš joje dalyvaujančių šalių akivaizdžiai nebendradarbiavo ir siekdama išvengti teisminio proceso, slėpėsi Vokietijoje. Advokatės atstovaujama šalis kreipėsi į teismą dėl nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydžio padidinimo. Nors atsakovas byloje nebendradarbiavo ir visais būdais mėgino nuslėpti savo realiai gaunamas pajamas, kad tik priteisto išlaikymo dydis nebūtų padidintas, tačiau advokatei surinkus visus įrodymus, jog kita šalis slepia savo gaunamas pajamas kitoje užsienio valstybėje, nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydį pavyko padidinti.

 

Dar viena įdomi byla, įsiminusi advokatei, kai jai teko atstovauti kliento interesus dėl nesąžiningo praturtėjimo. Byla buvo tikrai neeilinė ir sudėtinga, mat advokatės atstovaujamas klientas nutraukė santuoką ir iš jo buvo priteistas išlaikymas vaiko naudai. Po santuokos nutraukimo vyrui kilus pagrįstų abejonių, jog jis nėra biologinis vaiko tėvas, jis nusprendė savo lėšomis pasidaryti DNR tyrimą ir paaiškėjo, kad buvusi sutuoktinė santuokos metu buvo neištikima ir tai nuo savo vyro nuslėpė. Nustačius, kad jis nėra biologinis vaiko tėvas, buvo kreiptasi į teismą dėl neteisėto praturtėjimo (reikalauta sugrąžinti vaiko išlaikymui sumokėtus pinigus). Byla buvo užbaigta šalims sudarius taikos sutartį dėl žalos advokatės atstovaujamam klientui atlyginimo.

 

Advokatė pažymi, kad kiekviena byla jai yra įdomi ir unikali, reikalaujanti išsamaus aplinkybių įvertinimo. Ji teigia, jog šiame darbe svarbiausia vadovautis pareigingumo, lojalumo klientui ir atsakingumo principais. Advokatei svarbu savo pareigas atlikti rūpestingai, įsiklausant, įsigilinant ir įdedant maksimalias pastangas atstovaujant klientų interesus.

 

Advokatės kredo – kiekvienas klientas bei jų reiškiami reikalavimai yra svarbūs, jiems turi būti taikomas maksimalus atidumas bei įdirbis.