Informacija apie Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorės 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. (1.2E)V-17 "Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo". (2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. (1.2E)V-4 "Dėl 2023 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymo Nr. (1.2E)V-17 patvirtinto Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašo 36.1 ir 36.2 papunkčių techninės klaidos ištaisymo").

 

2023 m. III ketv.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai62733,08
Vyriausieji specialistai82040,58
Specialistai321692,44
Kitos pareigybės8 

 

2023 m. II ketv.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai62710,00
Vyriausieji specialistai82040,58
Specialistai321692,44
Kitos pareigybės8 

 

2023 m. I ketv.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai62624,64
Vyriausieji specialistai81975,02
Specialistai321672,69
Kitos pareigybės8 

 

2022 m.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai72386,06
Vyriausieji specialistai81864,11
Specialistai331520,56
Kitos pareigybės10 

 

2021 m.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai72031,09
Vyriausieji specialistai81630,78
Specialistai331334,74
Kitos pareigybės10 

 

2020 m.
PareigosSkaičiusUždarbis, Eur
Skyrių vedėjai71882,61
Vyriausieji specialistai81544,81
Specialistai331287,59
Kitos pareigybės10 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-05