Vykdomi projektai

Projektas ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“

Nuo 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su projekto partneriais – Nacionaline teismų administracija, VĮ Registrų centru ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sėkmingai įgyvendina projektą ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę ,,Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“.  Iš viso projektui skirta beveik milijonas eurų.

Šiuo metu jau yra atlikti reikšmingi Mediacijos įstatymo pakeitimai, numatantys kvalifikacinius reikalavimus mediatoriams, mediatorių sąrašo sudarymą, privalomąją mediaciją šeimos ginčuose.

Projekto veiklomis siekiama informuoti visuomenę apie galimybę ginčus spręsti mediacijos būdu, taip pat nuo kitų metų įsigaliosiančią privalomąją mediaciją šeimos ginčuose (iš projekto lėšų finansuojamais lankstinukais, straipsniais spaudoje ir portaluose, reklamjuostėmis, radijo laidomis, numatomais reportažais televizijoje), užtikrinti patogų ir sklandų naudojimąsi mediacijos paslaugomis.

Vienas pagrindinių projekto tikslų yra užtikrinti sklandų ir kokybišką mediatoriaus parinkimo procesą – sukurti patogų naudojimui informacinės sistemos įrankį – Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Siekiant užtikrinti tinkamą mediatorių žinių ir gebėjimų patikrinimą, projekto metu buvo sukurta mediatorių kvalifikacinio egzamino programa.

Siekiant pasisemti gerosios praktikos ir ją įgyvendinti Lietuvoje atlikti pažintiniai vizitai į Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus, o  vykdant projektą bus organizuojama tarptautinė konferencija, kurios metu bus pristatyta pažintiniuose vizituose įgyta patirtis, vykdant kitas projekto veiklas identifikuotos efektyviausios priemonės mediacijos sėkmei ir sklaidai didinti.

Iš projekto lėšų numatoma pilnai pritaikyti privalomajai mediacijai septynias patalpas įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat sukurti metodinį leidinį – mediatoriaus vadovą bei užtikrinti kuo platesnį kvalifikuotų mediatorių sąrašą. Todėl ketinama apmokyti mediatorių mokymuose 150 teisėjų ir 420 kitų asmenų.

Atnaujinimo data: 2023-09-08