Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba), siekdama užtikrinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, maloniai prašo užpildyti šią anketą, pateikiant savo nuomonę apie advokatų ar jų padėjėjų teikiamos teisinės pagalbos kokybę. Ši apklausa yra anoniminė.Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

* 1. Į kurį Tarnybos skyrių kreipėtės dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos?
* 2. Kokiu būdu kreipėtės į Tarnybą?

3. Prisiminę paskutinę savo patirtį, kai bendravote telefonu, raštu, el. paštu, per TEISIS sistemą ar tiesiogiai su Tarnybos darbuotoju, įvertinkite pateiktus aspektus balais nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia „visiškai nesutinku“, o 10 – „visiškai sutinku“.

* Buvo lengva susisiekti su Tarnybos darbuotojais (telefonu, el. paštu, atvykus).
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Tarnybos darbuotojai su Jumis bendravo mandagiai, paslaugiai, dėmesingai.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Buvo suteikta išsami ir aiški informacija apie prašymo, skundo nagrinėjimo eigą ir terminus.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Gautas atsakymas į Jūsų prašymą, skundą buvo aiškus ir išsamus.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Esu patenkintas Tarnybos pateikto atsakymo ir suteiktų paslaugų operatyvumu.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* 4. Kaip vertinate Tarnybos aptarnavimo ir suteiktų paslaugų kokybę?
* Turint papildomų pastebėjimų, pakomentuokite savo įvertinimą

5. Įvertinkite pateiktus aspektus balais nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia „visiškai nesutinku“, o 10 – „visiškai sutinku“.

* Informaciją, kur turėčiau kreiptis dėl teisinės konsultacijos ir pagalbos užpildant prašymą teisinei pagalbai ar mediacijai gauti, radau nesunkiai.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Tarnybos interneto svetainėje (https://vgtpt.lrv.lt) nesudėtinga rasti reikiamą informaciją, ja paprasta naudotis.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Man yra aišku, dėl kokių paslaugų gavimo galiu kreiptis į Tarnybą.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Informacija apie sąlygas, kurias reikia atitikti, norint gauti nemokamą teisinę pagalbą ar mediaciją yra lengvai prieinama ir aiški.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* Nemokama teisinė pagalba man buvo reikalinga ir palengvino procesą sprendžiant iškilusį teisinį klausimą.
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
* 6. Ar prieš kreipiantis į Tarnybą konsultavotės su savivaldybės specialistu ar advokatu teikiančiu nemokamas teisines konsultacijas (pirmine teisine pagalba)?
* 7. Jeigu prieš kreipiantis į Tarnybą naudojotės pirmine teisine pagalba, prašome nurodyti, kaip vertinate Jums suteiktų paslaugų kokybę?
* Turint papildomų pastebėjimų, pakomentuokite savo įvertinimą (pageidaujant, galite nurodyti savivaldybę, kurioje kreipėtės konsultacijos dėl pirminės teisinės pagalbos)
* 8. Jeigu naudojotės Tarnybos skirto advokato ir mediatoriaus paslaugomis, prašome nurodyti, kaip vertinate jų suteiktų paslaugų kokybę?
* Pasirinkite tik vieną variantą
* 9. Įvertinkite savo patirtį nuo prašymo Tarnybai pateikimo iki advokato ar mediatoriaus paslaugų suteikimo pabaigos?
* 10. Turint pasiūlymų ar pastabų, maloniai prašome pakomentuoti, kaip Tarnyba galėtų pagerinti asmenų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę.