Advokatų

Asmenų, pasinaudojusių antrine teisine pagalba, apklausa apie advokatų teikiamos teisinės pagalbos kokybę

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama užtikrinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, maloniai prašo užpildyti šią anketą, pateikiant savo nuomonę apie advokatų ar jų padėjėjų teikiamos teisinės pagalbos kokybę. Ši apklausa yra anoniminė.
Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

* Kuriame mieste pasinaudojote teisine pagalba?
* Kokioje byloje Jums buvo suteikta teisinė pagalba?
* Kaip pasirinkote Jums teisinę pagalbą teikusį advokatą?
Jeigu pageidaujate, galite paminėti advokato, kuris Jums teikė teisinę pagalbą, vardą ir pavardę

Prisiminę paskutinę savo patirtį, kai bendravote telefonu, raštu, el. paštu ar tiesiogiai su Jums teisinę pagalbą teikti paskirtu advokatu, įvertinkite pateiktus aspektus balais nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia „visiškai nesutinku“, o 10 – „visiškai sutinku“.

* Buvo lengva susisiekti su advokatu (telefonu, el. paštu, atvykus).
 • Jūsų įvertinimas:
  Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
* Advokatas su Jumis bendravo mandagiai, paslaugiai, dėmesingai.
 • Jūsų įvertinimas:
  Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
* Advokatas pakankamai skyrė laiko, kad Jus išklausytų ir įsigilintų į Jūsų problemą.
 • Jūsų įvertinimas:
  Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
* Advokatas pakankamai skyrė laiko, kad Jus išklausytų ir įsigilintų į Jūsų problemą.
 • Jūsų įvertinimas:
  Visiškai nesutinkuVisiškai sutinku
* Ar, Jūsų manymu, advokatas laiku parengė procesinius dokumentus susijusius su byla?
* Ar teismas priėmė advokato parengtus procesinius dokumentus?
* Jūsų nuomone, ar advokatas tinkamai atstovavo/gynė Jūsų interesus teisme ar ikiteisminėje institucijoje?
* Ar advokatas siūlė Jums taikiai išspręsti kilusį ginčą?
* Kaip vertinate advokato ar jo padėjėjo, kuris Jums teikė antrinę teisinę pagalbą, paslaugų kokybę?
* Turint papildomų pastebėjimų, pakomentuokite savo įvertinimą:
* Ar skundėte advokato veiksmus Tarnybai ar Lietuvos advokatūrai arba prašėte jį pakeisti kitu advokatu? Jei taip, nurodykite priežastis.
* Turint pasiūlymų ar pastabų, maloniai prašome pakomentuoti, kaip būtų galima pagerinti advokatų teikiamos antrinės teisinės pagalbos kokybę.