Teismų sprendimų/teisminių susitarimų dėl išlaikymo prievolių išrašų, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma/taikoma pildymo tvarka (Reglamento I ir II priedai)
 

Šias išrašų formas pildo Lietuvos Respublikos teismai, priėmę sprendimus bylose, susijusiose su išlaikymo prievolėmis, kai asmenys siekia pripažinti, paskelbti vykdytinais arba vykdyti Lietuvos Respublikos teismų priimtus sprendimus kitose ES valstybėse narėse.

Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma (Reglamento I priedas) yra pildomas, kai byla dėl išlaikymo priteisimo Lietuvos Respublikos teisme buvo inicijuota po 2011-06-18.

Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma (Reglamento II priedas), pildomas, kai byla dėl išlaikymo priteisimo Lietuvos Respublikos teisme buvo inicijuota iki 2011-06-18

Kalba. Informacija apie tai, kokia kalba turi būti pildomos išrašų formos yra pateikta Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapyje. Siekdami tai sužinoti, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lt.htm
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Valstybių narių pranešimai;
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Atsivertusiame puslapyje paspausti nuorodą Priimtinos kalbos;

Išrašų formos turi būti pildomos tokia kalba, kurią valstybė narė nurodė kaip priimtą dokumentų vertimo kalbą.
 

Išrašų pildymas. Norėdami užpildyti reikiamos formos išrašą, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį (pagal aukščiau pateiktą nurodą);
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Blankai (1 – 9);
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Paspaudus paieškos mygtuką pasirinkti:
 6. Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma (tuo atveju, kai turi būti pildoma Reglamento I priedo forma), arba
  Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma (tuo atveju, kai turi būti pildoma Reglamento II priedo forma);
 7. Užpildyti reikiamą išrašo formą naudojant tos valstybės kalbą, kuriai bus siunčiamas minėtas išrašas ir kuri yra nurodyta kaip tos valstybės priimtina dokumentų vertimo kalba;
 8. Užpildę išrašo formą, jo apačioje paspausti blanko vertimo mygtuką. Paspaudus jį, programa automatiškai pakeičia išraše esančią informaciją (išskyrus Jūsų nurodytą informaciją) į tos valstybės kalbą, kuriai šis išrašas bus siunčiamas;

Atlikę visus anksčiau nurodytus veiksmus, išrašą galite išsaugoti, atspausdinti, pasirašyti ir antspauduoti.
 

Pagalba pildant išrašų formas. Teisinės pagalbos tarnyba ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius suteikia konsultacijas, susijusias su Reglamento nuostatų taikymu ir išlaikymo išmokų išieškojimu iš kitose ES valstybėse narėse gyvenančių skolininkų, ir išrašų pildymu. Dėl tokios pagalbos suteikimo Jūs galite kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą,  tel. +37069016602 , el. p. [email protected]
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, adresu Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el. paštas [email protected]


Apačioje esančioje nuorodoje pateikiamas Reglamento II priedo užpildyto išrašo pavyzdys pagal tokią bylos situaciją:

Pareiškėja Vardenė Pavardenė turi 2 nepilnamečius vaikus - dukterį A. P. ir sūnų B. P., kurie gimė 2005-04-01. Mama su vaikais gyvena Lietuvoje, o Vardenės Pavardenės buvęs sutuoktinis ir vaikų tėvas Vardenis Pavardenis gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje. Vardenis Pavardenis geranoriškai nemoka išlaikymo savo vaikams, nors jis yra įpareigotas tai padaryti Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu 2010-02-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 111. Vadovaujantis Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu Vardenis Pavardenis privalo mokėti savo vaikams po 400 Lt išlaikymą kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikai sulauks pilnametystės. Vardenė Pavardenė siekia, kad toks teismo sprendimas būtų pripažintas ir vykdomas Jungtinėje Karalystėje.

Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašo, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma pildymo pavyzdys

Šį pavyzdį galite naudoti ir pildydami Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašą, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma.

Atnaujinimo data: 2024-03-25