Antrinės teisinės pagalbos teikimas baudžiamosiose bylose, kai gynėjas privalo dalyvauti bylos nagrinėjime