Prašymai, susiję su išlaikymo prievolėmis dėl teismo sprendimų pripažinimo arba vykdymo (ES valstybės)

Prašymo formos siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių pildymo tvarka (Reglamento VI priedas) 
 
Šią prašymo formą pildo asmuo, kuris siekia, kad būtų pripažintas, paskelbtas vykdytinu arba vykdytinas Lietuvos Respublikos teismo priimtas sprendimas dėl išlaikymo prievolių kitoje ES valstybėje narėje.

Kalba. Informacija apie tai, kokia kalba turi būti pildoma prašymo forma yra pateikta Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapyje. Siedami tai sužinoti, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį: https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-lt.do
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009): https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-lt.do?clang=lt
 3. Atsivertusio puslapio dešinėje pusėje paspausti Valstybės narės vėliavėlę;
 4. Atsivertusiame puslapyje surasti nuorodą Priimtinos kalbos;

Prašymo forma turi būti pildoma tokia kalba, kokia valstybė narė nurodė kaip priimtiną dokumentų vertimo kalbą.

Prašymo pildymas. Atkreipkite dėmesį, kad Jūs turite užpildyti tik šios prašymo formos B dalį (prašymo formos A dalį pildo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius arba Teisinės pagalbos tarnyba). 

       Siekdami užpildyti prašymą, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį (pagal aukščiau pateiktą nuorodą);
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Blankai (1 – 9);
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Pasirinkti Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių;
 6. Užpildyti prašymo formą naudojant tos valstybės kalbą, į kurią bus siunčiamas prašymas ir kuri nurodyta kaip tos valstybės priimtina dokumentų vertimo kalba;
 7. Užpildę prašymo formą, jos apačioje spausti blanko vertimo mygtuką. Paspaudus jį, programa automatiškai pakeičia prašyme esančią informaciją (išskyrus Jūsų nurodytus duomenis) į tos valstybės kalbą, kuriai šis prašymas bus siunčiamas.

Atlikę visus anksčiau nurodytus veiksmus, prašymą galite išsaugoti, atspausdinti ir pasirašyti.
 

Pagalba pildant prašymo formą. Teisinės pagalbos tarnyba ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius suteikia konsultacijas, susijusias su Reglamento nuostatų taikymu ir išlaikymo išmokų išieškojimu iš kitose ES valstybėse narėse gyvenančių skolininkų, ir prašymų pildymu. 
        
         Dėl tokios pagalbos suteikimo Jūs galite kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą,  tel. 8 700 00 164, el. p. [email protected]
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, adresu Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el. paštas [email protected]

Apačioje esančioje nuorodoje pateikiamas Reglamento VI priedo užpildyto prašymo pavyzdys pagal tokią bylos situaciją:

Pareiškėja Vardenė Pavardenė turi 2 nepilnamečius vaikus - dukterį A. P. ir sūnų B. P., kurie gimė 2005-04-01. Mama su vaikais gyvena Lietuvoje, o Vardenės Pavardenės buvęs sutuoktinis ir vaikų tėvas Vardenis Pavardenis gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje. Vardenis Pavardenis geranoriškai nemoka išlaikymo savo vaikams, nors jis buvo įpareigotas tai padaryti Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu 2010-02-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 111. Vadovaujantis Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu Vardenis Pavardenis privalo mokėti savo vaikams po 400 Lt išlaikymą kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikai sulauks pilnametystės. Vardenė Pavardenė siekia, kad toks teismo sprendimas būtų pripažintas ir vykdomas Jungtinėje Karalystėje. 

Prašymo formos, siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių, pildymo pavyzdys

Atnaujinimo data: 2024-01-02