Veiklos sritys

 • Gynėjo parinkimo baudžiamajame procese įstatymo numatytais atvejais užtikrinimas;
 • Sprendimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priėmimas;
 • Antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų atranka ir sutarčių su jais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo sudarymas;
 • Pagal sutartis su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, antrinės teisinės pagalbos teikimo kontroliavimas;
 • Asmenų skundų, pareiškimų dėl advokatų teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos nagrinėjimas;
 • Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pateiktų duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą tikrinimas;
 • Užmokesčio mokėjimas antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams;
 • Antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimas;
 • Visuomenės informavimas apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • Pirminės teisinės pagalbos teikimo koordinavimas;
 • Dalyvavimas įgyvendinant smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;
 • Atstovavimas valstybei, jeigu turi būti išieškomos antrinės teisinės pagalbos išlaidos į valstybės biudžetą;
 • Institucijos organizacinės veiklos ir tinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo užtikrinimas;
 • Organizuoja valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo mokymą;
 • Administruoja psichologų sąrašą ir padeda užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių ar specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausas baudžiamajame procese;
 • Sudaro sutartis dėl mediacijos paslaugų teikimo;
 • Administruoja ir organizuoja mediaciją.

Atnaujinimo data: 2023-09-08