Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija

Kokiais atvejais yra galima valstybės užtikrinama neteisminė mediacija?

Sprendžiant civilinius ginčus, pvz.:

 • Sprendžiant nesutarimus su bendrasavininkiu dėl naudojimosi bendromis patalpomis ar turtu;
 • Kitas asmuo negrąžina skolos ar daikto;
 • Siekiate Jums padarytos žalos atlyginimo;
 • Kilo ginčas su kaimynu dėl žemės sklypo ribų.

Šiais ir kitais atvejais, sprendžiant civilinius ginčus verta išbandyti neteisminę mediaciją.

Svarbu:mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama sudaryti taikos sutartį. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčų sprendimo būdu tik tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme.

Kokie yra neteisminės mediacijos privalumai?

 • Greitesnis procesas nei bylinėjantis teisme
 • Patiriama mažiau išlaidų nei bylinėjantis teisme
 • Neviešas ir konfidencialus procesas
 • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti
 • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku
 • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą

Svarbu: pradėjus civilinių ginčų mediaciją sustabdomi ieškinio senaties terminai. Net ir nepavykus taikiai išspręsti ginčo, šalys išsaugo savo teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į teismą.

Kas gali gauti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją?

 • Asmenys, kurių metinės pajamos ir jų (šeimos) turtas neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto lygių teisinei pagalbai ir mediacijos paslaugoms gauti. Teikiama metinė asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracija antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti(gali padėti užpildyti pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai). Kartu turi būti pateikti asmens gautas pajamas bei išmokas patvirtinantys dokumentai.
 • Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą.
 • Asmenys, kurie išlaikomi stacionariose globos įstaigose.
 • Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais.
 • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems yra nustatytas didelių specialių poreikių lygis bei šių asmenų globėjai (rūpintojai).

Kaip gauti nemokamą valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją?

1. Pasikonsultuokite savivaldybėje pagal savo deklaruotą ar gyvenamąją vietą su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais specialistais. Pirminės teisinės pagalbos specialistai padės užpildyti reikiamus dokumentus dėl mediacijos, patars bei suteiks teisinę konsultaciją rūpimu klausimu.

2. Kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir jos teritorinius padalinius, veikiančius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje.

3.Pateikite dokumentus:

- Nustatytos formos prašymą (gali padėti užpildyti pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai). Prašymo ir sutikimo forma.

- Asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas įrodančius dokumentus.

- Su kilusiu ginču susijusius Jūsų turimus dokumentus.

- Kitos ginčo šalies rašytinį sutikimą medijuotis.

4.Pasirinkite pageidaujamą mediatorių. Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas skelbiamas:

- Informacinėje teisinių paslaugų sistemoje TEISIS https://www.teisis.lt

Svarbu: Valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją gali vykdyti tik tie mediatoriai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir yra sudarę su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos teikimo paslaugų sutartis.

Nepasirinkus pageidaujamo mediatoriaus, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parinks mediatorių iš sąrašo.

5. Susisiekite su paskirtu mediatoriumi. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priėmus sprendimą paskirti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją, kuo skubiau susisiekite su sprendime nurodytu mediatoriumi ir susitarkite dėl mediacijos procedūros pradžios.

Kiek valandų kompensuojama valstybės lėšomis?

Valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų, o mediatoriui nustačius, kad galimas taikus susitarimas, pagal jo prašymą mediacija gali būti pratęsta dar 4 valandoms.

Ar mediacijos metu sudaryta taikos sutartis yra privaloma?

Ginčo šalims pavykus taikiai išspręsti ginčą, mediatorius padeda sudaryti taikos sutartį, kurią ginčo šalys pateikia teismui patvirtinti supaprastinto proceso tvarka. Teismo patvirtinta taikos sutartis tampa privaloma vykdyti abiem ginčo šalims. Jeigu kuri iš ginčo šalių sutarties nevykdo, ji gali būti vykdoma priverstinai.

Kur priimami dokumentai valstybės užtikrinamai neteisminei mediacijai gauti?

Vilniuje          Odminių g. 3              El. p. [email protected]

Kaune             Kęstučio g. 21            El. p. [email protected]

Šiauliuose    Vasario 16-osios g. 49   El. p. [email protected]

Panevėžyje      Klaipėdos g. 72          El. p. [email protected]

Klaipėdoje     Vilties g. 10                 El. p. [email protected]

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija

Atnaujinimo data: 2023-09-08