Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatas Vytautas Kupcikevičius - elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi

Data

2021 01 13

Įvertinimas
6
Sausio 13 -foto maketas – kopija.png

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tęsia pažintį su ją atstovaujančiais advokatais, išsiskiriančiais savo patirtimi, darbo principais bei per karjerą nuveiktais darbais.

 

Šiais metais sukanka lygiai 30 metų nuo lemtingosios Sausio 13-osios dienos, kuomet tūkstančiai lietuvių atsiliepė į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą ir stojo ginti mūsų šalies laisvės. Žmonių aukomis pažymėta naktis ilgą laiką dėmesio centre išliko ne tik dėl didžiulės jos svarbos Lietuvos raidai, tačiau ir dėl 2016 metais pradėtos bylos, kuria buvo siekiama nubausti įsakymus panaudoti jėgą davusius bei juos vykdžiusius žmones ir taip įvykdyti istorinį teisingumą.

 

Simboliška, jog likus vos keliems mėnesiams iki Sausio 13-osios dienos minėjimo, 2020 metų lapkričio pradžioje, Lietuvos apeliacinis teismas baigė nagrinėti šią bylą, o teisėjų kolegija galutinį sprendimą ketina skelbti 2021 metų kovo 15 dieną.

 

Svarbų vaidmenį šioje byloje atliko ir Sausio 13-osios byloje dalyvavę advokatai, kurie turėjo užtikrinti teisingą teismo procesą ir atstovauti byloje kaltinamaisiais paskelbtus net 67 asmenis. Vienas iš 134 byloje dalyvavusių advokatų, Panevėžio miesto advokatas Vytautas Kupcikevičius, šiuo metu atstovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, sutiko pasidalinti savo prisiminimais apie šį istorinį procesą.

 

Daugiau nei 30 metų sukaupęs advokatas iki šios bylos daugiausiai klientus atstovavo baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. „Per savo ilgametę praktiką atstovauju klientus ir organizuoto nusikalstamumo, ir finansinių nusikaltimų bei sukčiavimo, ir kitokio pobūdžio baudžiamųjų ir administracinių nusižengimo bylose. Būtų sunku įvardyti įdomiausias bylas, nes kiekviena iš jų savaip įdomi“, teigė advokatas.

 

Visgi, kaip ir ko gero visi jo kolegos, dalyvaujantys istorinėje byloje, pripažįsta, jog tai buvo bene didžiausias iššūkis jo karjeroje: „Tai išskirtinė byla dėl savo neeilinės apimties - ją sudarė beveik 800 tomų dokumentų, joje dalyvavo daugybė procesų dalyvių, nustatytos faktinės aplinkybės pasižymėjo labai didele įvairove. Kartu teismas kėlė itin sudėtingus bei išsamios analizės reikalaujančius teisės taikymo klausimus“.

 

Paklausus, kokį konkretų vaidmenį teko atlikti advokatui, jis labai aiškiai prisiminė kaltinamąjį, kurio gynyba jam teko rūpintis. „Tai asmuo, gimęs 1938 metais Astrachanės sr., Rusijoje, dirbantis Ukrainos VRM vidaus kariuomenės akademijos fakulteto Nr. 1 (vadų - štabo) operatyvinio vidaus kariuomenės pritaikymo katedros vyresniuoju dėstytoju. Šis Ukrainos pilietis gyvena Charkove ir yra TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-osios divizijos vadas“.

 

Istoriniame teisiniame procese sudalyvavęs advokatas paminėjo, jog gerus prisiminimus jam kelia sklandus ir malonus bendradarbiavimas su kolegomis advokatais bei teigė manantis, jog tokios apimties ir sudėtingumo bylos nagrinėjimą sunku būtų buvę suorganizuoti greičiau ar kokybiškiau. Proceso metu advokatas su šia byla dirbo tiek kaip privačias paslaugas teikiantis advokatas, tiek ir kaip Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuolat antrinės teisines pagalbos paslaugas teikiantis advokatas, tačiau tai nė kiek neįtakojo jo kaip advokato darbo ar įdedamų pastangų.

 

 

Minint Sausio 13-ają - Laisvės gynėjų dieną - negalėjome advokato nepasiteirauti, o ką jam asmeniškai reiškia ši diena? „Naktį iš 1991 metų sausio 12 į sausio 13 dieną SSRS pabandė jėga į savo rankas paimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Esu labai iš arti išgyvenęs Sausio 13-osios įvykius, nes buvau nuvykęs į Vilnių kartu su daugybe kitų patriotiškų žmonių ginti mūsų Laisvės. Simboliška, bet taip susiklostė, kad po 30 metų Valstybės buvau paskirtas ginti vieną iš kaltinamųjų šiais kraupiais nusikaltimais“.

 

Baigdami pokalbį tradiciškai advokato paklausėme, kokiais principais jis vadovaujasi savo darbe. „Man svarbiausia - sąžiningai atlikti savo pareigą. Tiek darbe, tiek gyvenime vadovaujuosi kredo - elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi“.