2019 m. lapkričio 27 d. tarptautinio seminaro metu pasidalinta patirtimi teisinės pagalbos srityje su atstovais iš Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos

Data

2019 11 28

Įvertinimas
0

                   2019 m. lapkričio 27 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje organizavo tarptautinį seminarą „Kokybinių vertinimo kriterijų įvedimas į įvairius valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos aspektus“. Seminare dalyvavo svečiai iš Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos teisinės pagalbos sistemą koordinuojančių institucijų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei Lietuvos teisės instituto. Seminare sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vadovė Natalija Žilinskienė bei Tarnybos vadovė Živilė Poželienė. Seminarą moderavo Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas.

                      Pranešėjai iš Lietuvos, Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos teisinės pagalbos sistemą koordinuojančių institucijų pristatė teisinės pagalbos sistemos ypatumus kiekvienoje šalyje, didžiausią dėmesį skiriant kokybiškos teisinės pagalbos įgyvendinimui. Seminarą pranešimu pradėjo Lietuvos Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis teigdamas, jog valstybės garantuojamos teisinės pagalbos svarba visuomenėje yra didžiulė, todėl bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis yra būtinas siekiat, jog valstybės garantuojama teisinė pagalba taptų efektyvesnė ir veiksmingesnė. Seminaro dalyvių dėmesį patraukė Gruzijos atstovių Tamtos Devdariani ir Ninos Meladze pranešimai skirti teisinės pagalbos kokybės užtikrinimui. Gruzija praktikoje taiko 3 pagrindinius kriterijus teisinės pagalbos kokybei įvertinti: profesinė kompetencija (kurią sudaro teorinės ir praktinės žinios), praktinė kompetencija (gebėjimas atlikti veiksmus laiku ir organizuotai) bei profesiniai įgūdžiai (komunikacija, empatija ir kt.). Ukrainos atstovai Serhii Havrylenko ir Oleksandr Deineko pristatė praktikoje taikomus teisinės pagalbos kokybės standartus 3 pagrindinėse srityse: baudžiamajame procese; civilinėse ir administracinėse bylose ir atstovavimui baudžiamajame procese bei teisinės pagalbos suteikimo procese dalyvaujantiems asmenims. Ukraina yra pasitvirtinusi Kokybės standartų įgyvendinimo planą 2020-2021 metams, kuriuo siekiama nustatyti ir pradėti taikyti kokybės standartus pirminės teisinės pagalbos kokybei įvertinti. Planas apimtų esamos situacijos analizę, galimų kokybės standartų identifikavimą, kursų organizavimą pirminę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams bei rekomendacijų jiems parengimą. Moldovos atstovai Lilian Darii ir Marina Zarija informavo, jog teisinės pagalbos kokybę įgyvendina remiantis 3 komponentais: atranka (konkursas, skaidrumas, vienodas procesas), asmeniniu tobulėjimu (standartų taikymas, specializacija, mokymai, mokymo medžiaga), stebėsena (mechanizmo skundams pateikti sukūrimas; minimalių kokybės standartų atitikties tikrinimas; atskaitomybė). Seminare apie taikomus teisinės pagalbos kokybės standartus Lietuvoje kalbėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės patarėja Vaida Rudėnaitė. Seminaro moderatorius Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas pristatė Europos Sąjungos šalių patirtį taikant kokybės standartus kiekvienoje iš šių šalių bei pasiūlė universalias formas ir įrankius teisinės pagalbos kokybei įvertinti.

                      Tarptautinio seminaro metu buvo perduota Lietuvos patirtis Europos Sąjungos Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms: pasidalinta patirtimi teisinės pagalbos srityje.