Asmenys, siekdami teisės į kokybiškas paslaugas užtikrinimo, turi teisę teikti SKUNDUS tiek dėl pačių paslaugų suteikimo/nesuteikimo, tiek ir dėl jų kokybės.

Jei asmuo mano, kad jo teisė į kokybiškas paslaugas, susijusias su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba), advokatų ar mediatorių teikiamomis  jam paslaugomis yra pažeista, asmuo turi teisę kreiptis:

Dėl Tarnybos priimamų sprendimų:

  • dėl antrinės teisinės pagalbos paslaugų;
  • dėl valstybės užtikrinamos neteisminės ir privalomosios mediacijos paslaugų;

gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo Tarnybos sprendimo gavimo dienos:

Vilniaus skyriaus priimti sprendimai

Lietuvos administracinių ginčų komisijai,

Vilniaus g. 27, Vilnius.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui,

Žygimantų g. 2, Vilnius

Kauno skyriaus priimti sprendimai

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui,

Laisvės al. 36, Kaunas

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams,

A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui,

H. Manto g. 37, Klaipėda

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams,

Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda

Šiaulių skyriaus priimti sprendimai

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui,

Dvaro g. 81, Šiauliai

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams,

Dvaro g. 80, Šiauliai

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklės

Dėl advokato teikiamos antrinės teisinės pagalbos:

Jei yra pagrindo manyti, kad advokato teikiamos paslaugos nėra kokybiškos arba advokatas netinkamai vykdo savo, kaip advokato pareigas, asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 10 straipsnio nuostatomis gali kreiptis į Lietuvos Advokatūrą adresu Tilto g. 17, Vilnius, kuri tikrina antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų, advokatų padėjėjų veiklos kokybę.

Dėl mediatoriaus teikiamų mediacijos paslaugų:

Mediatorių teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis vertina Mediatorių veiklos vertinimo komisija (toliau – Komisija).

Visais atvejais, kai asmuo mano, kad mediatorius, teikęs jam mediacijos paslaugas, jas suteikė nekokybiškai,  gali kreiptis į Komisiją per Tarnybą, pateikdamas skundą adresu Odminių g. 3, Vilnius arba el. paštu [email protected].

Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

Atnaujinimo data: 2023-10-05