Mediacija

Kas yra mediacija?

Mediacija - tai būdas, pasiekti susitarimą su kita ginčo šalimi, nesikreipiant į teismą.Pavykus susitarti, parengiama taikos sutartis, kurios privalo laikytis abu susitarę asmenys.

Kokiais atvejais galima mediacija?

Mediacija galima šeimos bylose (pavyzdžiui: norite nutraukti santuoką; priteisti išlaikymą vaikams; nustatyti vaikų gyvenamąją vietą bei bendravimo tvarką) bei sprendžiant ir kitus civilinius ginčus dėl kurių gali būti sudaryta taikos sutartis (pavyzdžiui: kitas asmuo negrąžina skolos ar daikto; siekiate padarytos žalos atlyginimo; nesutariate su bendrasavininku dėl naudojimosi bendromis patalpomis ar turtu bei kitais atvejais).

Kodėl turiu tartis su kita ginčo šalimi?

Asmenys, kurie naudojasi mediacijos procedūra, išvengia ilgo bylinėjimosi proceso, kuris susijęs ne tik su patiriamomis finansinėmis išlaidomis teisme, bet ir neigiama emocine patirtimi.

Kuo tai geriau nei bylinėtis teisme?

 • Greitesnis procesas;
 • Patiriama mažiau išlaidų;
 • Neviešas ir konfidencialus procesas;
 • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti;
 • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku;
 • Mediacijos procese siekiama bendradarbiavimo, dialogo ir bendro sutarimo.
 • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą.

Kaip pasinaudoti mediacijos paslauga?

Pirmiausia, apsilankykite savo miesto savivaldybėje (pirminėje teisinėje pagalboje), kur teisininkai pakonsultuos, patars ir padės užpildyti reikiamus dokumentus dėl mediacijos.

Jūsų miesto savivaldybėje nemokamas konsultacijas (pirminę teisinę pagalbą) teikiančių teisininkų kontaktus galite rasti miesto savivaldybės interneto tinklalapyje bei Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Ar mediacija yra mokama?

 • Sprendžiant šeimos ginčus, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų.
 • Sprendžiant kitus civilinius ginčus, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų bei gali būti pratęsta dar iki 4 valandų.

Ar pasibaigus mediacijai skirtam laikui ji gali būti tęsiama?

Pasibaigus valstybės lėšomis apmokamam mediacijai vykdyti skirtam laikui, tačiau esant poreikiui dėl mediacijos tęsimo, mediacija toliau gali būti vykdoma ginčo šalių lėšomis, bendrai susitarus ginčo šalims ir mediatoriui.

Kaip parenkamas mediatorius, ar galiu jį pasirinkti?

Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Mediatorių galite pasirinkti iš mediatorių sąrašo, su kuriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra pasirašiusi sutartis dėl paslaugų teikimo.

Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Jeigu nepasirinksite konkretaus mediatoriaus, Tarnyba parinks jį iš turimo sąrašo.

Gavę sprendimą paskirti jums mediatorių, kuo skubiau susisiekite su paskirtu mediatoriumi ir susitarkite dėl tolimesnių veiksmų.

Kur vyksta mediacija?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skiria patalpas mediacijai vykdyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu, mediacija gali būti vykdoma ir kitose patalpose bei nuotoliniu būdu.

Turite klausimų? Susisiekime!

 • Vilniuje          Odminių g. 3                    Tel. 8 700 00 211            El. p. [email protected] 
 • Kaune             Kęstučio g. 21                  Tel. 8 700 00 177            El. p. [email protected]
 • Šiauliuose       Vasario 16-osios g. 49     Tel.  8 700 00 214            El. p. [email protected]
 • Panevėžyje      Klaipėdos g. 72                Tel.  8 700 35 502           El. p. [email protected]
 • Klaipėdoje       Vilties g. 10                      Tel. 8 700 00 191           El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-08