Apie VGTPT

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, nagrinėjanti asmenų prašymus ir priimanti sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. Tarnyba atsakinga už advokatų atranką ir sutarčių su jais sudarymą. Ji koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, priima asmenų prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir konsultuoja savivaldybių institucijas dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo.

 

Tarnybos misija – užtikrinti valstybės paramos įgyvendinimą žmonėms, dėl socialinės padėties neįgalintiems realizuoti savo teisių į teisminę gynybą, kad kiekvienam būtų suteikta galimybė lygiai ir vienodai siekti teisingumo.

 

Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai:

  • užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;
  • koordinuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti mediacijos vykdymą;
  • koordinuoti ir užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose;
  • dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje;
  • užtikrinti palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas;
  • administruoti psichologų sąrašą ir padėti užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių ar specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausas baudžiamajame procese.

 

Tarnyba paslaugas teikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-02