Sąrašas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus