Darbo užmokestis

Informacija apie Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 

2020 m.
Pareigos Skaičius Uždarbis, Eur
Skyrių vedėjai 7 1882,61
Vyriausieji specialistai 8 1544,81
Specialistai 33 1287,59
Kitos pareigybės 10  

 

2021 m.
Pareigos Skaičius Uždarbis, Eur
Skyrių vedėjai 7 2031,09
Vyriausieji specialistai 8 1630,78
Specialistai 33 1334,74
Kitos pareigybės 10  

 

2022 m.
Pareigos Skaičius Uždarbis, Eur
Skyrių vedėjai 7 2386,06
Vyriausieji specialistai 8 1864,11
Specialistai 33 1520,56
Kitos pareigybės 10  
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-07