Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOS SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. Organizuoja mediatorių kvalifikacinį egzaminą.

2. Organizuoja aprūpinimą techninėmis priemonėmis, reikalingomis mediatorių kvalifikacijos egzamino komisijos bei mediatorių veiklos vertinimo komisijos funkcijoms atlikti.

3. Vadovaujantis mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos parengtomis užduotimis, parenka egzaminų raštu ir žodžiu dalių užduotis bei parengia egzamino medžiagą.

4. Formuoja ir administruoja praktinių užduočių mediatorių egzaminų žodžiu ir raštu užduočių fondą.

5. Rengia ir registruoja sutartis su mediatoriais dėl valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir privalomosios mediacijos paslaugų teikimo.

6. Konsultuoja asmenis mediacijos paslaugų teikimo klausimais.

7. Užtikrina ir kontroliuoja „LITEKO“ elektroninių paslaugų posistemėje bylų peržiūrėjimą, susipažįsta su teismų procesais, elektroninių ryšių priemonėmis gaunamus teismų dokumentus perduoda registravimui, per „LITEKO“ VEP posistemį formuoja ir teismams teikia Tarnybos parengtus procesinius dokumentus, kitus papildomus dokumentus.

8. Esant teisiniam pagrindui, rengia prašymus teismams valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo klausimais.

9. Pagal kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymų dėl asmenų pateiktų pareiškimų, prašymų, skundų projektus.

10. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimą.