Pareigų aprašymas Spausdinti

KLAIPĖDOS SKYRIAUS APSKAITININKAS

FUNKCIJOS

1. Priima, registruoja ir kaupia advokatų (advokatų padėjėjų), prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamus dokumentus.

2. Tikrina, nagrinėja ir analizuoja advokatų (advokatų padėjėjų) pateiktų prašymų apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamų dokumentų pagrįstumą, užtikrindamas teisėtą valstybės lėšų panaudojimą; kontroliuoja teiktų paslaugų laiko dubliavimąsi.

3. Apskaičiuoja užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei su antrine teisine pagalba susijusias išlaidas advokatams (advokatų padėjėjams), teikiantiems antrinę teisinę pagalbą prireikus.

4. Rengia sprendimų projektus dėl apmokėjimo už suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokatams (advokatų padėjėjams), prireikus teikiantiems antrinę teisinę pagalbą.

5. Apskaičiuoja apmokėjimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems pirminę teisinę pagalbą, užtikrinant teisingą atlygį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą.

6. Kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis iš pateiktų prašymų išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

7. Kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigimą bylose, kuriose paslaugas teikė advokatai (advokato padėjėjai), prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą, bei kaupia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos baigtumą, užtikrindamas tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą.

8. Rengia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, perduoda jas pasirašyti už tai atsakingam tarnybos darbuotojui ir savalaikiai perduoda pažymas teismui.

9. Kontroliuoja teismų priteisimus (imta pažyma, neimta, priteista, sumokėta visa/nevisa, motyvai, apskaitoma suma, prašoma apmokėti, apmoka/neapmoka) ir esant pagrindui perduoda informaciją atsakingam darbuotojui.

10. Teikia pranešimus tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl visų antrinės teisinės pagalbos išlaidų ar jų dalies išieškojimo iš asmenų, kuriems teisės aktų ar teismo sprendimu nustatyta tvarka yra pareiga jas sugrąžinti į valstybės biudžetą.

11. Priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.