Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. Kaupia informaciją ir teikia ją Tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl asmenų, gavusių antrinę teisinę pagalbą ir nesumokėjusių apskaičiuotų antrinės teisinės pagalbos išlaidų ar jų dalies.

2. Rengia procesinių ir kitų dokumentų teismams projektus dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš asmenų, gavusių antrinę teisinę pagalbą.

3. Fiksuoja, kaupia, kontroliuoja ir analizuoja duomenis apie valstybės patirtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą.

4. Tikrina, analizuoja asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pateiktų prašymų ir kitų dokumentų pagrįstumą dėl užmokesčio už suteiktas paslaugas apmokėjimo ir esant poreikiui rengia dokumentų išmokėjimo klausimais dokumentų projektus.

5. Vykdo asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, laiko, sugaišto antrinės teisinės pagalbos teikimui, apskaitos kontrolę.

6. Kontroliuoja teismų priteisimus, perduoda informaciją atsakingam darbuotojui.

7. Priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis Tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.

8. Apskaičiuoja antrinės teisinės pagalbos išlaidų mokėtiną dalį ir rengia pranešimų projektus asmenims apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas bei jų pareigą įmokėti į valstybės biudžetą įmokas padengiančias visas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas ar jų dalį.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.