Pareigų aprašymas Spausdinti

KAUNO SKYRIAUS ADMINISTRATORIUS

FUNKCIJOS

1. Registruoja gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia siunčiamus dokumentus, veda kurjerių bei kurjerio ir pašto paslaugų apskaitą, užtikrindamas dokumentų tvarkymą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir atsiskaitymų už kurjerio ir pašto paslaugas pagrįstumą.

2. Paskirsto, perduoda gautus ir atsakingų asmenų vizuotus dokumentus bei kitą korespondenciją vykdymui nurodytiems skyriaus darbuotojams, užtikrindamas informacijos sklaidą bei tinkamą Tarnybos vadovo nurodymų vykdymą.

3. Protokoluoja skyriaus posėdžius, pasitarimus bei kitus būtinus protokoluoti renginius, užtikrinant skyriaus veiklos teisėtumą ir skaidrumą; perduoda šių protokolų nuorašus suinteresuotiems asmenims užtikrindamas šių renginių metu priimtų sprendimų užfiksavimą bei tinkamą informavimą apie juos.

4. Konsultuoja gyventojus dėl galimybės gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo palengvinimo paslaugas ir smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo sąlygas, užtikrindamas asmenims galimybę tinkamai ir laiku pasinaudoti šiomis paslaugomis.

5. Tvarko Tarnybos archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka veda archyvinių dokumentų apskaitą užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų tvarkant Tarnybos archyvą, įgyvendinimą.