Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. Studijų kryptis – teisė.

2. Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai – kalba – anglų, kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

4. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Prireikus vadovauja įstaigai.

6. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.