Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai – kalba – anglų, vokiečių arba prancūzų, kalbos mokėjimo lygis – B2.

4. Atitikimas kitiems reikalavimams – gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS

1. Vadovauja įstaigai.

2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Valdo įstaigos išteklius.

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.