VGTPT KVIEČIA REGISTRUOTIS PSICHOLOGUS, NORINČIUS PADĖTI APKLAUSTI VAIKUS BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Data

2018 04 13

Įvertinimas
2

Nuo šiandien Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pradeda psichologų, norinčių dalyvauti vaikų ar kitų pažeidžiamų asmenų apklausose baudžiamajame procese, registravimą.

Numatoma registravimą rengti etapais. Pirmame etape į sąrašą pageidaujantis būti įrašytas psichologas turi:

  • turėti psichologijos studijų krypties bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • nebūti pripažintas kaltu už nuskalstamas veikas, dėl kurių nustatyti darbo apribojimai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
  • per paskutinius 3 metus iki pageidavimo įrašyti į sąrašą  pateikimo dienos būti dalyvavęs ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausose baudžiamajame procese arba
  • yra baigęs psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.

Šiems psichologams nėra taikomas reikalavimas būti išklausiusiems įvadinius mokymus.

Šiuos reikalavimus atitinkantys psichologai kviečiami registruotis iki š. m. gegužės 11 d. Pretendentai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:

  • rašytinį laisvos formos pageidavimą įrašyti jį į sąrašą. Pageidavime turi būti nurodytas psichologo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, numatoma (-os) veiklos teritorija (-os) (psichologas gali nurodyti, kad jo veiklos teritorija apima daugiau nei vieną miestą ar apskritį).
  • įgyto psichologijos studijų krypties bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančio diplomo kopiją. Jeigu pageidavimas teikiamas tiesiogiai Tarnybai, vietoj diplomo kopijos gali būti pateikiamas jo originalas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas pageidavimą pateikusiam psichologui.
  • Dokumentus, patvirtinančius, kad:
  • per paskutinius 3 metus iki pageidavimo įrašyti į sąrašą  pateikimo dienos yra dalyvavęs ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų specialių apsaugos poreikių  turinčių asmenų apklausose baudžiamajame procese arba
  • yra baigęs psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.

Dokumentus galima teikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmeniškai arba paštu adresu Odminių g. 3, Vilnius, elektroniniu paštu a.slidziauskiene@vgtpt.lt arba faksu 8 700 35004.

Išsamesnės informacijos apie dokumentų teikimą ir kitais klausimais galite kreiptis į Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vedėją Astą Slidziauskienę telefonu 8 700 00204. Taip pat galite rašyti el. paštu a.slidziauskiene@vgtpt.lt

Kitas registracijos etapas prasidės gegužės mėnesį. Jame bus registruojami įvadinius mokymus ar jiems lygiaverčius mokymus išklausę psichologai. Numatyta, kad specialius įvadinius mokymus dėl nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese psichologams organizuoja Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba. Išklausę šiuos mokymus specialistai galės pateikti prašymus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai įrašyti juos į sąrašą.

Apie tokių mokymų organizavimo laiką, vietą, registraciją bus pranešta atskiru pranešimu.