Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia konkursą į 4 laisvas advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, vietas

Data

2020 06 12

Įvertinimas
0
Paveiksliukas.jpg

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) skelbia konkursą į 4 laisvas advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, vietas (toliau – Konkursas).

Konkurse gali dalyvauti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą, ne mažesnį kaip 2 metų praktikuojančio advokato veiklos stažą arba atlikę ne trumpesnę kaip 2 metų advokato padėjėjo praktiką, kurios atlikimo ataskaitą patvirtino Lietuvos advokatūra.

Konkurse negali dalyvauti advokatai, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius 5 metus iki advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso paskelbimo dienos, ar turintys galiojančių drausminių nuobaudų.

Numatomos darbo vietos ir aptarnaujama teritorija:

  1. Klaipėdos g. 72, Panevėžys, Panevėžio apygardos teismo teritorija;
  2. Klaipėdos g. 72, Panevėžys, Panevėžio apygardos teismo teritorija;
  3. Vilties g. 10, Klaipėda, Klaipėdos apygardos teismo teritorija;
  4. Vilties g. 10, Klaipėda, Klaipėdos apygardos teismo teritorija.

Sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas – 5 metai.

Teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą – Baudžiamosios  teisės ir Administracinių nusižengimų teisės sritys.

Advokatams suteikiamos įrengtos darbo vietos – dvi Tarnybos Šiaulių skyriaus Panevėžio miesto patalpose ir dvi Tarnybos Klaipėdos skyriaus patalpose.

Advokatas, pageidaujantis dalyvauti konkurse (toliau – Pretendentas), Tarnybai pateikia:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau − prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. advokato pažymėjimo kopiją;
  4. dokumentų, patvirtinančių 2 metų praktikuojančio advokato veiklos stažą ar advokato padėjėjo praktiką, kopijas;
  5. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai nurodytus dokumentus gali pateikti Tarnybai iki 2020 m. liepos 10 d. asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku adresu Odminių g. 3, Vilnius ar elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) el. p. teisinepagalba@vgtpt.lt.