2022-07-28

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia advokatus sudaryti antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sutartis Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje

Siekiant sudaryti sutartį, Tarnybai ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. reikia pateikti: 

 • prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • advokato pažymėjimo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Prašymas gali būti pateiktas:

 • per Teisinių paslaugų informacinę sistemą TEISIS interneto puslapyje www.teisis.lt (šiuo atveju reikia puslapyje prisijungti, autentifikuotis sistemoje per elektroninius valdžios vartus, atsidariusiame TEISIS lange spausti „Naujas prašymas“ ir prašymo tipe pasirinkti „Prašymas dėl tapimo ATP teikėju“, užpildyti visas grafas ir skiltis, pridėti asmens dokumento ir advokato pažymėjimo kopijas, išsaugoti ir pateikti),

Teikiant prašymą kitais būdais, jame privaloma nurodyti:

 • vardą (-us), pavardę (-es),
 • savo kontaktinį telefono numerį,
 • elektroninio pašto adresą,
 • darbo vietos (Kontoros) pavadinimą, adresą ir kontaktinį telefono numerį,
 • teisės sritis, kuriose pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą (administracinė teisė, administracinių nusižengimų teisė, baudžiamoji teisė, civilinė teisė, tarptautinė teisė),
 • patvirtinimą, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų.

ir pateikti pasirinktu būdu:

 • atsiųsti elektroniniu paštu [email protected] (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu),
 • atsiųsti registruotu laišku adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius,
 • asmeniškai, atvykus į Tarnybą adresu Odminių g. 3, Vilnius (III aukštas).

Papildoma informacija tel. 8 700 00 174 arba 8 700 00 166.

Pastaba:

Išsamesnę informaciją apie sutarčių sudarymą ir pavyzdinę sutarties formą galima rasti Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos apraše:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6360ea0b0d211ea9a12d0dada3ca61b/asr