Vaikus apklausti padedančių psichologų registracija pratęsta iki š. m. birželio 20 d.

Data

2018 06 06

Įvertinimas
0

Vaikus apklausti padedančių psichologų registracija pratęsta iki š. m. birželio 20 d.

Siekiant užtikrinti pakankamą vaikus baudžiamajame procese padedančių apklausti psichologų skaičių, iki šių metų pabaigos planuojama įvadinius mokymus surengti 100 psichologų. Toks sprendimas buvo priimtas Teisingumo ministerijoje vykusiame tarpinstituciniame pasitarime dėl psichologų dalyvavimo apklausose praktinėms problemoms aptarti.

Šiame pasitarime dalyvavo Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ministerijų atstovai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos, teismų, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento, Lietuvos psichologų sąjungos atstovai.

„Dedame visas pastangas, kad nuo liepos 1-osios, įsigaliojus įstatymų pataisoms dėl psichologų dalyvavimo apklausose, visi darbai vyktų sklandžiai. Iki tol turime aptarti visus dar liekančius klausimus ir priimti reikiamus sprendimus,“ – sakė pasitarime dalyvavęs teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Pasitarime, be kita ko, buvo nuspręsta pratęsti psichologų registraciją, siekiant užtikrinti, kad sąraše būtų ne mažiau 140 psichologų (anksčiau buvo orientuotasi į 70 psichologų). Registracija tęsiama tiek psichologams, kurie pageidauja išklausyti nemokamus įvadinius mokymus, tiek psichologams, kurie turi teisę įsirašyti į psichologų sąrašą be įvadinių mokymų reikalavimo, t. y. psichologams, baigusiems tokius mokymus anksčiau arba turintiems vaikų apklausų baudžiamajame procese patirties, arba baigusiems specialias teisės psichologijos studijas. Psichologai dėl mokymų ir (ar) registracijos gali kreiptis elektroniniu paštu [email protected]gtpt.lt arba paskambinti telefonu 8 700 00 204.

Šiuo metu į dalyvausiančių apklausose psichologų sąrašą, kurį administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, yra įrašyta 40 psichologų, turinčių patirties apklausiant vaikus baudžiamajame procese arba įgiję teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Dar 75 psichologai yra nusprendę dalyvauti įvadiniuose 3 dienų mokymuose grupėmis, kuriuos baigę jie galės dalyvauti vaikų apklausose. Dvi grupės jau yra sudarytos ir per birželio mėnesį 24 psichologai bus pabaigę įvadinius mokymus.

Policijos departamento atstovai išsakė nuogąstavimus, kad sąrašuose esančių psichologų gali nepakakti, nes per dieną visoje Lietuvoje psichologų pagalbos gali prireikti 25 apklausose.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų teigimu, bus rasta lėšų iki metų pabaigos įvadiniams mokymams surengti 100 psichologų, galėsiančių dalyvauti vaikų apklausose.

Buvo diskutuota ir apie psichologų dalyvavimą apklausose iškart po galimo nusikaltimo padarymo (pavyzdžiui, naktį arba savaitgalį). Teismų ir Lietuvos psichologų sąjungos atstovai pabrėžė, kad reikėtų atriboti skubius atvejus nuo įprastinių, nes skubota vaiko apklausa galima padaryti daugiau žalos. Itin svarbu tinkamai pasiruošti vaiko apklausai, todėl tokios neatidėliotinos apklausos turėtų vykti tik išimtiniais atvejais. Šiuo metu Generalinė prokuratūra rengia naujas rekomendacijas dėl nepilnamečių apklausų, jose bus aptarti atvejai, kuomet vaikus rekomenduojama apklausti iš karto po galimai padaryto nusikaltimo.

Pasitarime buvo nuspręsta šį mėnesį dar organizuoti vieną suinteresuotų institucijų atstovų susitikimą kylančioms praktinėms problemoms aptarti.

Nuo liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose bus būtinas. Taip pat psichologas privalės dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva psichologai turės dalyvauti nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose ir dėl kitų nusikaltimų, taip pat nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausose.

Daugiau informacijos:

Teisingumo ministerijos Visuomenės informavimo skyrius, tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011