Vaikų apklausose psichologas jau privalomas

Data

2018 08 28

Įvertinimas
0
forms.jpg

Nepilnamečių apklausose nuo šių metų liepos 1-osios privalo dalyvauti ir psichologai. Per šimtas Lietuvos psichologų sutiko baudžiamosiose bylose padėti nusikaltimų tyrimo procese, kada nusikaltimai susiję su vaikais.

Nuo šių metų liepos 1-osios baudžiamosiose bylose, susijusiose su nepilnamečiais, apklausose privalomas psichologo dalyvavimas. Tai dar vienas labai svarbus žingsnis įgyvendinant vadinamąją Matuko reformą, kuri prasidėjo nuo griežtų įstatymų, draudžiančių bet kokį smurtą prieš vaikus, priėmimo. Siekiant suteikti tinkamą pagalbą smurtą šeimoje patiriantiems ir kenčiantiems vaikams į pagalbą nuolat kviečiami psichologai. Dabar jie dalyvaus ir nusikaltimo tyrimo eigoje, nes bendrauti su vaiku, išgirsti jo nusiskundimus ir mokėti juos įvertinti gali tik profesionalus, su vaiko psichologija gerai susipažinęs psichologas.

„Teisingumo ministerijos buvome įpareigoti pakviesti mūsų šalies psichologus aktyviai įsijungti ir padėti įgyvendinti Matuko reformą. Teisingumo ministerija, asmeniškai pats Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius itin rūpinasi šios reformos įgyvendinimo sėkmingumu, pasitelkiamos įvairios priemonės siekiant, kad mažėtų nusikaltimų, susijusių su vaikais, o įvykdyti būtų kuo operatyviau ištirti.

Mūsų tarnyba sudarė psichologų, galinčių padėti apklausti nepilnamečius baudžiamosiose bylose, sąrašą. Jis patalpintas mūsų interneto svetainėje vgtpt.lrv.lt, tarnyba tą sąrašą nuolat atnaujina ir tikslina informaciją. Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai patys iš sąrašo pasirenka psichologą ir kviečiasi jį į apklausas. Be psichologo dalyvavimo nepilnamečių apklausų vykdyti nebegalima“, – sako Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė Anželika Banevičienė.

Direktorė pažymėjo, kad kol kas psichologų, norinčių padėti ir dalyvauti nepilnamečių apklausose, tikrai netrūksta. Netrukus psichologų sąrašas pasipildys dar 12-kos psichologų kontaktais, nes praeitą savaitę Kliapėdoje kaip tik baigėsi dar vieni mokymai, kurie psichologams, norintiems teikti pagalbą vaikų apklausose, yra privalomi.

„Nusikaltimų tyrėjams psichologo pagalba apklausose yra išties didelė, nes vaikai, ypač mažamečiai, nemoka suformuluoti atsakymų, su jais reikia bendrauti gerai pažįstant vaiko psichologiją, jo netraumuojant. Vaikai paprastai užsiskendžia, nenoriai bendrauja, klauso kažkieno pamokymų, ką sakyti, ko nesakyti arba atvirkščiai, fantazuoja nesustodami. Todėl psichologai, siekdami tinkamai apklausti vaiką, įgyja jų pasitikėjimą, vadovaujasi keliais apklausos etapais – parengia vaiką pokalbiui, užmezga ryšį ir jį nuolat stiprina, paaiškina pagrindines apklausos taisykles, suformuluoja pagrindinius reikšmingus bylai klausimus ir t.t. Praktiškai, vaiko apklausą ir atlieka būtent psichologas“, – pasakoja A. Banevičienė.

Tarnybos iniciatyva, mokymai psichologams rengiami regionuose, kad psichologų pagalba būtų išsidėsčiusi tolygiai po visą Lietuvą, kad tyrėjai galėtų kviestis į pagalbą arčiausiai gyvenančius psichologus, kad susisiekimas būtų kuo patogesnis ir greitesnis. Anot direktorės, tas faktas, kad per vasarą nebuvo sulaukta jokių nusiskundimų, jog tyrėjai neprisikviečia psichologo į apklausą, liudija apie pakankamą psichologų skaičių ir jų atsakingumą.

Sistema dėl psichologų dalyvavimo baudžiamųjų bylų apklausose tik kuriasi, psichologai dabar neturi institucijos, su kuria galėtų konsultuotis, kuri juos galėtų apjungti, analizuoti realią situaciją, teiktų pasiūlymus sistemos tobulinimui. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kuri buvo įpareigota tik sudaryti psichologų sąrašą, kol kas jiems lyg ir lieka tuo centru. O klausimų iškyla įvairiausių – iki galo nėra apibrėžtas psichologo vaidmuo apklausoje, jo privalomi veiksmai: ar jis turi būti aktyvus apklausos dalyvis, ar tik stebėtojas? Psichologai pastebi, kad kartais apklausa staiga dėl įvairiausių priežasčių yra nutraukiama, tai sukelia papildomą stresą vaikams, baimę dėl dar vienos būsimos apklausos. Psichologai pabrėžia, kad svarbiausia – neprarasti vaiko ar paauglio pasitikėjimo, tada galima tikėtis gerų rezultatų.

 „Psichologų dalyvavimas baudžiamųjų bylų tyrimo procese tik prasidėjo, todėl nenuostabu, kad reikės išspręsti dar ne vieną iškilusią problemą. Siekiant apsaugoti vaiko interesus būtinas itin glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris leistų parengti ir patvirtinti vaikų apklausos organizavimo tvarką, numatytų konkrečias priemones tos tvarkos įgyvendinimui. Tuomet visiems atsirastų žymiai daugiau aiškumo – ir psichologams, ir ikiteisminio tyrimo tyrėjams, ir visiems proceso dalyviams“, – sako VGTP tarnybos vadovė A. Banevičienė.