Su teisinėmis problemomis susidūrusiems gyventojams – valstybės siūloma pagalba ir galimi sprendimo būdai

Data

2021 12 06

Įvertinimas
3
1-www.png

Kiekvienais metais gruodžio 10-ąją dieną minima Tarptautinė žmogaus teisių diena, primenanti žmogaus teisių svarbą visuomenėje ir pagarbos žmogaus teisėms nuolatinį plėtojimą. Visgi, žmogaus teisių puoselėjimas priklauso nuo mūsų visų - šeimos, kaimynų, kolegų, kitų asmenų, institucijų. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos tikslas žmogaus teisių kontekste – užtikrinti valstybės paramos suteikimą žmonėms, negalintiems realizuoti savo teisių į teisminę gynybą dėl socialinės padėties. Svarbu, kad kiekvienas asmuo turėtų galimybę lygiai ir vienodai siekti teisingumo baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, o kartu būtų informuotas ir apie tai, kaip ginčus galima spręsti nesikreipiant į teismą.

Kiekvienas iš mūsų gali susidurti su įvairiomis teisinėmis problemomis, tačiau ne visi turi finansines galimybes pasinaudoti privačiomis advokatų paslaugomis, todėl verta apgalvoti, ar visais atvejais būtina kreiptis į teismą. Valstybės garantuojama ir apmokama antrine teisine pagalba gali pasinaudoti mažesnes pajamas gaunantys asmenys, kuriems reikalinga pagalba ginant pažeistas teises ir teisėtus interesus teisme. Alternatyva teisminiam procesui yra vis labiau populiarėjantis mediacijos procesas, kurio metu pirmiausia siekiama susitarti taikiu būdu.

Neretai kyla klausimas, kokie yra skirtumai tarp antrinės teisinės pagalbos ir mediacijos bei kokie yra jų privalumai.

Antrinė teisinė pagalba – tai procesinių dokumentų rengimas ir asmenų atstovavimas tiek ikiteisminiuose, tiek teismo procesuose. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima ir atleidimą nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų, tačiau, pralaimėjus bylą, valstybė neapmoka laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidų.

Mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą, taip išvengiant kitos ginčo šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija galima dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama sudaryti taikos sutartį, pavyzdžiui: sprendžiant nesutarimus su bendrasavininkiu dėl naudojimosi bendromis patalpomis ar turtu; kitas asmuo negrąžina skolos ar daikto; siekiama padarytos žalos atlyginimo; sprendžiant ginčus su kaimynu dėl žemės sklypo ribų ir pan.

Asmenys, kuriems reikalinga advokato pagalba rengiant procesinius dokumentus teismui arba atstovaujant bylose, arba valstybės užtikrinama neteisminė mediacija civiliniuose ginčuose, gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir jos teritorinius padalinius, veikiančius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje. Prieš kreipiantis dėl antrinės teisinės pagalbos ir mediacijos paslaugų teikimo civiliniuose ginčuose, asmenims rekomenduojama pasinaudoti teise į nemokamą pirminę teisinę pagalbą, kuri apima teisinės informacijos teikimą, teisines konsultacijas, nesudėtingų procesinių, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, parengimą, bei pagalbą užpildant prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą ir prašymus dėl mediacijos paslaugų teikimo. Pirminė teisinė pagalba yra teikiama asmenims savivaldybėse pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinės teisinės pagalbos ar valstybės užtikrinamos mediacijos paslaugų teikimo civiliniuose ginčuose tvarka nėra sudėtinga. Asmenys, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą ar valstybės lėšomis kompensuojamas mediacijos paslaugas, turi pateikti nustatytos formos prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius asmens reikalavimą ir įrodančius teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, o pageidaujant mediacijos paslaugos, pateikti ir kitos ginčo šalies sutikimą.

Tarnybos direktorė Živilė Poželienė, minėdama Tarptautinę žmogaus teisių dieną, akcentuoja: „Antrine teisine pagalba kasmet naudojasi gyventojai, kurie dėl savo turtinės ar socialinės padėties negali savarankiškai arba privačių advokatų pagalba siekti apginti savo teises teismuose. Valstybės lėšomis apmokamas advokatų paslaugas gauna 80 procentų visų asmenų, besikreipiančių dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo. Dažniausiai kreipiamasi dėl palikimo priėmimo, šeimos ginčų, valstybės institucijų sprendimų apskundimo, skolinių įsipareigojimų nevykdymo, žalos atlyginimo ar kitų klausimų. Tačiau, žvelgiant iš šios dienos perspektyvos, nėra būtina skubėti kreiptis į teismą ir tikėtis, kad visais atvejais paskirtas advokatas padės išspręsti ginčą besikreipiančio asmens naudai. Pirmiausia, rekomenduojama ginčą bandyti išspręsti taikiu, derybų bei abipusių kompromisų būdu - pasinaudojant valstybės finansuojama mediacijos paslauga. Tik tuomet, jeigu nepavyksta pasiekti taikaus susitarimo, reikėtų kreiptis į teismą.”

Kaip ir kasmet, minint Žmogaus teisių dieną, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tęsia tradiciją ir 2021 m. gruodžio 10 d. organizuoja teisinių konsultacijų teikimą gyventojams, neatsižvelgiant į keliamus reikalavimus teisinei pagalbai gauti. Konsultacijas teisiniais klausimais teiks advokatai, mediatoriai, Tarnybos darbuotojai. Kviečiame visus suinteresuotus asmenis, kuriems reikalingos teisinės konsultacijos, pasinaudoti šia galimybe.

Kviečiame visus, kuriems aktuali teisinė konsultacija, gruodžio 10-ąją dieną kreiptis nurodytais kontaktais pagal pasirinktą regioną.

 

 

KAUNO APYGARDA

Antrinė teisinė pagalba

8:00-16:45

8:00-12:00

13:00-15:00

Teisininkė Eglė Butkutė

Teisininkė Ofelija Gontarskytė

Teisininkas Martynas Kvederavičius

8700 00201

8700 00188

8700 35540

 

Civilinė / Administracinė teisė

8:00-16:45

8:00-16:45

11:00-15:00

Advokatas Jaroslav Los

Advokatė Kristina Mikolaitė

Advokatė Juzefa Brinevičienė

8700 00184

8700 00184

8700 00182

 

Baudžiamoji teisė

11:00-12:30

13:00-16:45

13:00-16:45

Advokatė Rasa Kalkauskienė

Advokatė Angelė Fominienė

Advokatė Regina Atkočaitienė

8700 00186

8700 00185

8700 00185

 

Mediacija

8:00-12:00

8:00-13:00

8:00-14:00

8:00-15:45

8:00-15:45

9:00-10:00

9:00-13:00

9:00-15:00

9:00-17:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:30

10:00-15:00

11:00-12:00

11:00-14:00

11:00-15:00

11:00-17:00

13:00-14:00

13:00-14:30

13:00-15:00

13:00-17:00

13:30-15:00

13:30-15:00

15:00-16:00

16:00-17:30

Mediatorius Dovydas Keleckas

Mediatorė Rasa Vilūnė

Mediatorė Iveta Sujetaitė

Mediatorius Gintaras Andrijauskas

Mediatorė Angelė Kvaraciejienė

Mediatorė Jolanta Tupko-Mazur

Mediatorius Gintautas Jonikas

Mediatorė Daiva Juodžiukynienė

Mediatorė Gerda Nekrašaitė

Mediatorius Edvinas Gerulskis

Mediatorė Donata Slavinskaitė

Mediatorė Valė Petkevičienė

Mediatorė Aurelija Maumevičė

Mediatorė Skaistė Vaičiukynienė

Mediatorė Edita Kairiūkštė

Mediatorė Ieva Jegorovaitė

Mediatorė Asta Sabaliauskienė

Mediatorė Eglė Šiugždinytė

Mediatorė Kristina Sopromadze

Mediatorius Nerijus Sujeta

Mediatorius Rasa Stoškuvienė

Mediatorė Justina Valentienė

Mediatorė Eglė Rybelienė

Mediatorius Dainius Dobilas

Mediatorė Rasa Glavickienė

8 662 42900

8 679 50019

8 689 40458

8 687 17598

8 657 58299

8 618 06186

8 687 12813

8 699 97724

8 656 28408

8 656 60377

8 672 26990

8 612 94948

8 603 60153

8 601 17151

8 676 52259

8 602 45973

8 676 04276

8 639 22228

8 688 26288

8 698 73990

8 657 50014

8 629 47333

8 699 78844

8 615 44911

8 618 17666

 

VILNIAUS APYGARDA

Antrinė teisinė pagalba

8:00-15:45

Vilniaus skyriaus vedėjas Dariuš Sokolovski

8 700 00164

 

Civilinė / Administracinė teisė

8:00-10:00

9:00-11:00

10:00-11:00

10:00-17:00

11:00-13:00

12:00-14:00

12:00-15:00

Advokatas Algaudas Kirša

Advokatas Artūras Cibulskas

Advokatė Daiva Vaškelienė

Advokatė Ingrida Ivanovienė

Advokatas Eimantas Šriupša

Advokatė Jolita Urbaitytė

Advokatas Dmitrijus Bogdanovas

8 700 00165

8 614 75471

8 604 55851

8 700 00168

8 600 90972

8 700 00167

8 650 30002

 

Baudžiamoji teisė

10:30-13:00

10:30-13:00

12:00-13:00

12:00-15:45

15:00-16:30

Advokatė Anna Grinevič

Advokatė Kristina Sandaraitė-Butvilienė

Advokatas Aleksandr Palamarčuk

Advokatas Ramūnas Vanagas

Advokatas Algirdas Gurauskas

8 610 45819

8 615 68199

8 683 93310

8 687 14526

8 671 36166

 

Mediacija

8:00-18:00

8:00-15:45

8:00-14:00

9:00-11:00

12:00-15:45

12:15-16:00

13:00-17:00

15:00-17:00

Mediatorė Elena Gelžinienė

Mediatorė Jovita Friman

Mediatorė Renata Narbutienė

Mediatorė Gitana Kavaliauskienė

Mediatorius Ramūnas Vanagas

Mediatorė Danuta Cytovič

Mediatorius Darius Buzys

Mediatorė Reda Kirdeikienė

8 600 51030

8 673 67424

8 527 06226

8 659 92119

8 687 14526

8 687 21402

8 685 24045

8 600 90604

 

KLAIPĖDOS APYGARDA

Antrinė teisinė pagalba

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

Mediatorė - advokatė Marina Saveljeva

Advokatė Galina Morozova

Advokatas Leonidas Zubanovas

8 700 00195

8 700 00195

8 700 00194

 

Civilinė / Administracinė teisė

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

Mediatorė - advokatė Lina Tamošaitienė

Mediatorė - advokatė Marina Saveljeva

Advokatė Galina Morozova

Advokatė Enrika Maksimavičienė

Advokatas Leonidas Zubanovas

8 682 16688

8 700 00195

8 700 00195

8 686 75514

8 700 00194

 

Baudžiamoji teisė

8:00-16:45

Mediatorė - advokatė Aušrinė Zaburienė

8 687 24316

 

Mediacija

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

8:00-16:45

Mediatorė - advokatė Lina Tamošaitienė

Mediatorė - advokatė Marina Saveljeva

Mediatorė Aušra Mockienė

Mediatorė Asta Strikšienė

8 682 16688

8 700 00195

8 698 89388

8 619 80090

 

ŠIAULIŲ - PANEVĖŽIO APYGARDA

Antrinė teisinė pagalba

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

Teisininkė Dovilė Fokienė

Teisininkė Sanlė Vembrienė

Teisininkė Jolanta Andriejauskienė

Teisininkė Erika Dapkuvienė

Šiaulių skyriaus vedėjas Vaidotas Smirnovas

8 700 00212

8 700 00212

8 700 00219

8 700 00218

8 700 00207

 

Civilinė / Administracinė teisė

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

13:00-15:45

13:00-15:45

Advokatas Irmantas Tumas

Advokatas - mediatorius Vilmantas Poškus

Advokato padėjėja Aušra Levinienė

Advokato padėjėjas Valdas Levinas

Advokatas - mediatorius Anatolij Šichovcov

Advokatas Kęstutis Valys

Advokatas Gvidas Armanavičius

Advokatas Zigmas Burba

8 612 44253

8 680 83305

8 620 15276

8 689 10085

8 610 41230

8 686 72814

8 699 82674

8 612 83475

 

Civilinė teisė

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

13:00-15:45

Advokato padėjėjas Tauras Drąsutis Narmontas

Advokato padėjėja Alina Ivanova

Advokato padėjėja Greta Aniulienė

Advokato padėjėja - mediatorė Doloresa Sitnikienė

Advokatas Algirdas Biguzas

Advokatė Vytautė Linaburgienė

Advokatas Valdas Falkauskas

Advokatas Vigintas Strička

Advokatas Dalius Vaičiulis

Advokatas Tomas Bagdanskis (darbo teisė)

Advokatė - mediatorė Aurelija Maumevičė

Advokatė Vanda Laukevičienė

Advokatė - mediatorė Diana Latotina-Micevičė

8 611 12567

8 644 80657

8 648 16728

8 671 05081

8 698 83191

8 373 20801

8 698 89596

8 686 44206

8 618 30790

8 659 84463

8 603 60153

8 687 17602

8 613 30000

 

Baudžiamoji teisė

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

Advokatė - mediatorė Juta Kareivė

Advokatas - mediatorius Vilmantas Poškus

Advokato padėjėjas Valdas Levinas

Advokato padėjėja Aušra Levinienė

Advokatas - mediatorius Anatolij Šichovcov

Advokatas Ričardas Ralys

Advokatas Valdas Falkauskas

Advokatas Kęstutis Valys

Advokatė Vanda Laukevičienė

8 662 18755

8 680 83305

8 689 10085

8 620 15276

8 610 41230

8 630 51458

8 698 89596

8 686 72814

8 687 17602

 

Mediacija

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

13:00-15:45

13:00-15:00

Advokatas - mediatorius Vilmantas Poškus

Advokatas - mediatorius Anatolij Šichovcov

Advokatė - mediatorė Aurelija Maumevičė

Advokatė - mediatorė Diana Latotina-Micevičė

Advokatė - mediatorė Juta Kareivė

8 680 83305

8 610 41230

8 603 60153

8 613 30000

8 662 18755