Rekomendacijos dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo

Data

2020 05 19

Įvertinimas
1
Nuotolinis-darbas-kaip-nenuvilti-darbdavio-lūkesčių.jpg

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 3.2.1 punktu nustatyti reikalavimai darbo organizavimui ir klientų aptarnavimui valstybės ir savivaldybių institucijose karantino laikotarpiu, kurie detalizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendime Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“.

 

Atsižvelgdami į paminėtas nuostatas ir į tai, kad karantino sąlygos palaipsniui švelninamos, taip  pat įvertinus COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) susirgimų tendencijas, siūlytume savivaldybėms pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoti laikantis Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro rekomendacijų bei įvertinus kitas aplinkybes, leidžiančias konkrečioje savivaldybėje palaipsniui grįžti prie įprasto pirminės teisinės pagalbos teikimo.

Prioritetu siūlytume laikyti pirminės teisinės pagalbos teikimą nuotoliniu būdu. Kai tiesioginis kontaktas paslaugų teikimui nėra būtinas, nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas siūloma organizuoti vadovaujantis šiomis rekomendacijomis (pasiūlymais):

 

  • teisinę informaciją ir teisines konsultacijas gyventojams teikti el. paštu arba telefonu, esant techninėms galimybėms, ir kitomis informacinėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, vaizdo skambučiais).
  • jeigu pareiškėjui pirminė teisinė pagalba yra reikalinga parengti valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus ar surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, jį rengti ir pareiškėjui pateikti nuotoliniu būdu (siųsti el. paštu). Jeigu reikėtų pagalbos, pildant prašymą antrinei teisinei pagalbai, pareiškėjui teikti ją telefonu ar el. paštu.
  • pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale fiksuoti telefonu ir el. paštu suteiktą pirminę teisinę pagalbą, nurodant pirminės teisinės pagalbos teikėjui pateiktą asmens vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje asmuo turi gyvenamąją vietą (jeigu asmuo informacijos nepateikė, pažymėti tai žurnale).
     

Jeigu nuotoliniu būdu neįmanoma suteikti pirminės teisinės pagalbos arba nusprendžiama šią paslaugą teikti esant tiesioginiam kontaktui, rekomenduojama laikytis kompetentingų institucijų nustatytų saugos reikalavimų, susijusių su COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės prevencija.

 

Prašytume informuoti visuomenę apie pirminės teisinės pagalbos teikimo pasikeitimus savivaldybių interneto svetainėse ir (ar) savivaldybių socialinių tinklų paskyrose.