Rekomendacijos advokatams/advokatų padėjėjams, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą karantino laikotarpiu

Data

2020 05 07

Įvertinimas
0

Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis ir nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki gegužės d. 31 val. šalyje įvestas karantino režimas, ir siekdama užtikrinti tinkamas saugumo priemones bei nepažeisti žmogaus teisės į gynybą, rekomenduoja advokatams/advokatų padėjėjams, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą karantino laikotarpiu:

  1. Teisinių paslaugų teikimą organizuoti nuotoliniu būdu, siekiant kiek įmanoma vengti tiesioginių kontaktų su pareiškėjais.
  2. Informaciją ir konsultacijas pareiškėjams teikti el. paštu ir telefonu, naudotis įvairiomis kitomis telekomunikacijų priemonėmis.
  3. Teisinės pagalbos teikimui reikalingus dokumentus, rengiamų procesinių dokumentų projektus ir kitą rašytinę medžiagą pareiškėjams bei bet kokius rašytinius dokumentus valstybės ar savivaldybių institucijoms siųsti ir gauti naudojantis informacinėmis sistemomis, elektroninėmis priemonėmis arba el. paštu;
  4. Užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų teisinių paslaugų atlikimą ir su pareiškėjais susitikti tik, jeigu nekyla abejonių dėl jų sveikatos būklės (nekarščiuoja, nekosėja, nedūsta ir nėra kitų viruso COVID-19 būdingų simptomų), taip pat jeigu jie pastarąsias 14 dienų nebuvo išvykę į užsienį ir neturėjo kontaktų su sergančiais virusu COVID-19. Susitikimo metu laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija (pvz., laikytis rekomenduojamo maksimalaus saugaus atstumo, nuolat dezinfekuoti rankas).
  5. Dalyvauti ne nuotoliniu būdu organizuojamuose ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismų posėdžiuose (procesiniuose veiksmuose) laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija (pvz., laikytis rekomenduojamo maksimalaus saugaus atstumo, nuolat dezinfekuoti rankas). Siūlytume vengti dalyvauti posėdžiuose (procesiniuose veiksmuose), jeigu jų metu nėra užtikrinama tinkama apsauga nuo galimo užsikrėtimo (pvz., patalpa neišvėdinta, nėra dezinfekavimo skysčio, kyla įtarimų dėl kitų patalpoje esančių asmenų sveikatos būklės (kosėja, karščiuoja, dūsta ar yra kitų virusui COVID-19 būdingų simptomų) ir pan.).
  6. Vengti tiesioginių kontaktų su pareiškėjais, kurie pastaruoju metu atvyko iš užsienio ir kuriems yra privaloma 14 dienų izoliacija (išskyrus Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 papunktyje numatytas išimtis).
  7. Vengti tiesioginių kontaktų su pareiškėjais, kai kyla įtarimų dėl jų sveikatos būklės (kosėja, karščiuoja, dūsta ar yra kitų virusui COVID-19 būdingų simptomų).
  8. Pasiūlyti pareiškėjams susilaikyti nuo teisinės pagalbos paslaugų, kurios gali būti suteiktos pasibaigus karantinui.
  9. Susilaikyti nuo teisinių paslaugų teikimo tiesioginio kontakto būdu, jeigu advokatui/advokatų padėjėjui pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas ar yra kitų virusui COVID-19 būdingų simptomų).

Taip pat raginame laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl aplinkos valymo, vėdinimo ir dezinfekcijos, rankų higienos ir kt., sekti kitą aktualią informaciją, skelbiamą www. sam.lrv.lt ir https://koronastop.lrv.lt/puslapiuose.

Kartu primename, kad advokatai/ advokatų padėjėjai, kurie per pastarąsias 14 dienų keliavo į užsienio šalis (išskyrus Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 papunktyje numatytas išimtis), privalo būti namuose (saviizoliuotis) ir nesilankyti jokiose viešosiose vietose.