2024-02-03

Prasideda specializuotų advokatų parengimo mokymų ciklas

Nuo šiandien startuoja nauja viena iš patvirtintų specializuotų mokymų programų „Nepilnamečių nukentėjusiųjų atstovavimo ypatumai ikiteisminiuose tyrimuose ir teismų procesuose“, skirta didinti advokatų, teikiančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kompetencijas užtikrinant nepilnamečių vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, kokybišką atstovavimą. Pirmoji šios mokymų programos 25 advokatų grupė mokymus pradeda vasario 3 d. Viso šioje mokymų programoje valstybės lėšomis planuojama apmokyti 50 advokatų.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimams, daliai advokatų, teikiantiems valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, numatyta užtikrinti specialiuosius mokymus, siekiant ugdyti jų papildomus gebėjimus atstovaujant tam tikras asmenų grupes. Šiais metais taip pat planuojama organizuoti specializuotus mokymus ir kitose mokymų programose, numatytose Teisingumo ministerijos patvirtintame specialiųjų mokymų plane. Planuojama sudaryti advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, atskiras grupes dalyvauti mokymuose, susijusiuose su nepilnamečių vaikų gynyba, atstovavimu vaikų grobimo bylose, pilnamečių nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje, dėl priverstinio gydymo, veiksnumo apribojimo, bylose vaiko grobimo atvejais. Mokymus ves teismų sistemoje dalyvaujantys ekspertai, turintys didelę patirtį įvairiose srityse, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, tiesiogiai dirbančių su pagalbos teikimu pažeidžiamoms asmenų grupėms, ekspertai, kuriuos pasitelkė Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos advokatūra.

„Nuo seno visuomenėje vyrauja nuomonė, kad advokatai, teikiantys teisinę pagalbą, ne visuomet kokybiškai teikia teisines paslaugas. Idėja parengti specializuotus advokatus ir juos pasitelkti bylose, kurios yra savo esme jautriausios ir pagal apimtis, yra didžiausias advokatų poreikis, kilo seniai. Tikiuosi, kad specializuotų advokatų parengimas ir pasitelkimas, bus vienas iš kertinių aspektų, keliančių paslaugų kokybę ir advokatų noras specializuotis netaps esminiu siekiu tik gauti didesnį apmokėjimą. Mano žiniomis, specializuotos programos apims ne tik teisinių kompetencijų didinimą, tačiau ypatingas dėmesys bus skiriamas ir kitiems įgūdžiams tobulinti“ – pažymėjo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė Živilė Poželienė.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos duomenimis, kasmet valstybės garantuojama teisinė pagalba buvo užtikrinta nepilnamečiams įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nukentėjusiems daugiau nei 3000 atvejų tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylas nagrinėjant teismuose. Kitų kategorijų bylose nukentėjusieji asmenys nuo nusikalstamų veikų gavo teisinę pagalbą daugiau nei 400 atvejų. Teisinė pagalba suteikiama bylose dėl priverstinio gydymo ir neveiksnumo nustatymo  daugiau nei 2300 atvejų. Bylų pagal minėtas kategorijas, kuriose reikalingos specialiosios žinios, sudaro 20 procentų visų bylų, kuriose teikiama teisinė pagalba. Kasmet bendrai teisine pagalba asmenys pasinaudoja daugiau nei 30 000 atvejų.

Informacija apie būsimus mokymus nustatytoms programoms bus skelbiama viešojoje erdvėje.