Pranešimas mediatoriams dėl mediacijų vykdymo

Data

2020 03 16

Įvertinimas
0

Informuojame, kad vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1 papunkčiu, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje; privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. neskirs patalpų privalomajai mediacijai vykdyti. Kartu pažymime, kad remiantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, mediacija gali būti vykdoma informacinių ir elektroninių ryšių technologijų priemonėmis. Nesant šios galimybės, visiems mediatoriams, atsižvelgiant į minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas, rekomenduojama atidėti mediacijas iki karantino pabaigos.