2024-01-31

Kviečiame advokatus sudaryti sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje baudžiamosios teisės srityje

Siekiant sudaryti sutartį, Tarnybai ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 15 d. reikia pateikti: 

 • prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • advokato pažymėjimo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad neturite galiojančių drausminių nuobaudų.

Prašymas gali būti pateiktas:

 • per Teisinių paslaugų informacinę sistemą TEISIS interneto puslapyje www.teisis.lt (šiuo atveju reikia puslapyje prisijungti, autentifikuotis sistemoje per elektroninius valdžios vartus, atsidariusiame TEISIS lange spausti „Naujas prašymas“ ir prašymo tipe pasirinkti „Prašymas dėl tapimo ATP teikėju“, užpildyti visas grafas ir skiltis, pridėti asmens dokumento ir advokato pažymėjimo kopijas, gyvenimo aprašymą ir laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad neturite galiojančių drausminių nuobaudų išsaugoti ir pateikti).

Teikiant prašymą kitais būdais, jame privaloma nurodyti:

 • vardą (-us), pavardę (-es),
 • savo kontaktinį telefono numerį,
 • elektroninio pašto adresą,
 • darbo vietos (Kontoros) pavadinimą, adresą ir kontaktinį telefono numerį,
 • teisės sritį, kurioje pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą (baudžiamosios teisės sritis),
 • patvirtinimą, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų,
 • pridėti kitus papildomus dokumentus,

ir pateikti pasirinktu būdu:

 • atsiųsti elektroniniu paštu [email protected] (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu),
 • atsiųsti registruotu laišku adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius,
 • asmeniškai, atvykus į Tarnybą adresu Odminių g. 3, Vilnius (III aukštas).

Papildoma informacija tel. 8 700 00 178 arba 8 700 00 174.

Pastaba:

Išsamesnę informaciją apie sutarčių sudarymą ir pavyzdinę sutarties formą galima rasti Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos apraše:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6360ea0b0d211ea9a12d0dada3ca61b/asr