Informacija asmenims norintiems laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą

Data

2019 02 14

Įvertinimas
4

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atsiželgdama į nuo 2019 m. sausio 1 d. Įsigaliojusius teisės aktus, susijusius su mediacijos įstatymo nuostatų įgivendinimu ir siekdama užtikrinti sklandesnį procesą dėl mediatorių kvalifikacinio egzamino organizavimo, kviečia registruotis asmenis, norinčius laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą

Informuojame, kad asmenys, norintys laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:

• laisvos formos prašymą leisti laikyti egzaminą;

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

• duomenis, patvirtinančius valstybės rinkliavos už egzamino laikymą sumokėjimą (rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos kodu 5710 (Valstybės rinkliavos už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą), rinkliavos dydis – 16 Eur).

Dokumentus galima pateikti Tarnybai tiesiogiai, siųsti registruotu laišku (adresu Odminių g. 3, Vilnius) arba elektroniniu būdu (el. p. [email protected].). Pateiktas prašymas leisti laikyti egzaminą elektroniniu būdu turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Jei dokumentai Tarnybai pateikiami tiesiogiai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija sutikrinama su originalu, kuris grąžinamas asmeniui dokumentų priėmimo metu.

Jei Tarnybai dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos minėtų dokumentų kopijos. Tokiu atveju asmuo privalo pateikti dokumentų originalus egzamino dieną. Asmens pateikti originalūs dokumentai iki egzamino pradžios sutikrinami su registruotu laišku ar elektroniniu būdu gautomis dokumentų kopijomis ir grąžinami asmeniui.

Taip pat informuojame, kad mediatorių kvalifikacinis egzaminas organizuojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskutinio prašymo laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą gavimo dienos tuomet, kai yra gauta ne mažiau kaip 10 prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą. Kai yra gauta mažiau kaip dešimt prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, mediatorių kvalifikacinis egzaminas rengiamas ne rečiau kaip kartą per vienus metus.

Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa, egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“. Įsakymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbf272d00cc911e9a5eaf2cd290f1944 .

Pažymime, kad asmenys, siekiantys įsirašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, be keliamo reikalavimo išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą (išskyrus išimtis), taip pat turi atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

Išsamesnės informacijos apie dokumentų teikimą ir kitais klausimais galite kreiptis į Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Stundžią telefonu 8 700 00176. Taip pat galite rašyti el. paštu [email protected]