Domėjosi teisinės pagalbos kokybe Vokietijoje

Data

2018 04 05

Įvertinimas
0
IMG_20180312_141736.jpg

Kokybiška valstybės garantuojama teisinė pagalba ir vienodi jos standartai visose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Tokie tikslai keliami Lietuvos teisės instituto (LTI), Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Vokietijos Frankfurto Gėtės universiteto ir Olandijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įgyvendinamam projektui „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“.

Vienas projekto uždavinių – išanalizuoti ir įvertinti, kaip konkrečioje projekte dalyvaujančioje valstybėje yra užtikrinama teisinės pagalbos kokybė. Todėl VGTPT darbuotojai ir LTI mokslininkai kovo 12 -14 d. kartu su kitų projekto partnerių ekspertais lankėsi Frankfurte (Vokietija). Projekto ekspertai Frankfurto Gėtės universitete susitiko su Heseno žemės teisėjais, prokurorais, šio universiteto mokslininkais, lankėsi Frankfurto miesto advokatų taryboje, Hesseno žemės teisingumo ministerijoje. Projekto ekspertai susipažino su Vokietijos teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose sistemos ypatumais, turėjo galimybę išklausyti  šioje srityje dirbančių praktikų nuomonių apie teisinės pagalbos kokybę šioje šalyje. 

Vokietijoje egzistuoja specifinė valstybės teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose sistema. Skirtingai nei Lietuvoje ar Olandijoje, kur veikia specialios valstybės institucijos, koordinuojančios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, Vokietijos baudžiamosiose bylose įstatymų numatytais atvejais nemokamą gynėjo dalyvavimą užtikrina teismai.

Vizito metu surinkta informacija naudojama pagrindiniam projekto tikslui – kuriant minimalius advokatų veiklos bei teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose standartus, tinkamus taikyti visose ES valstybėse, ir parengti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką.

Projektas „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ finansuojamas Europos Komisijos. Projekto tikslas – sukurti minimalius advokatų veiklos / teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, ir parengti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse.