Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo karantino Lietuvos Respublikoje metu

Data

2020 03 20

Įvertinimas
0

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 3.2.1 punktu nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą.

 

Atsižvelgdami į tai, vykdant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo funkciją karantino laikotarpiu metu, rekomenduojame:

  1. Savivaldybėms pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoti nuotoliniu būdu:

Rekomenduojama teisinę informaciją ir teisines konsultacijas gyventojams teikti tik el. paštu arba telefonu, esant techninėms galimybėms, kitomis informacinėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, vaizdo skambučiais ).

    1. Jeigu pareiškėjui pirminė teisinė pagalba yra reikalinga valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų parengimui ar surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, pirmiausia rekomenduojama įvertinti, ar tokio dokumento parengimas karantino metu yra būtinas (ar jo neparengimas ir nepateikimas teisinės pagalbos besikreipiančiam asmeniui sukeltų neigiamas pasekmes). Nebūtinais atvejais, rekomenduojame informuoti pareiškėjus, kad dėl nurodytų dokumentų parengimo jie galės kreiptis į pirminės teisinės pagalbos teikėją pasibaigus nustatytam karantino laikotarpiui. Jeigu dokumentą parengti būtina, rekomenduojama jį rengti ir pareiškėjui pateikti nuotoliniu būdu (siųsti el. paštu), o pagalbą pildant prašymą suteikti antrinę teisinę pareiškėjui teikti telefonu ar el. paštu.
    2. Nustatytu karantino laikotarpiu pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale siūlytina fiksuoti telefonu ir el. paštu suteiktą pirminę teisinę pagalbą, nurodant asmens pirminės teisinės pagalbos teikėjui pateiktą vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje asmuo turi gyvenamąją vietą (jeigu asmuo informacijos nepateikė, pažymėti tai žurnale). Karantino laikotarpiu rekomenduojame neimti pirminę teisinę pagalbą gavusių asmenų parašų.
    3. Informuoti visuomenę apie pirminės teisinės pagalbos teikimo pasikeitimus savivaldybių interneto svetainėse ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose.

 

Karantino laikotarpiu raginame laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų kompetentingų institucijų rekomendacijų dėl aplinkos valymo, vėdinimo ir dezinfekcijos, dėl rankų higienos ir kt. bei sekti kitą aktualią informaciją, skelbiamą puslapyje www.sam.lrv.lt.