Ar visais atvejais dėl privalomosios mediacijos vykdymo būtina kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą?

Data

2020 09 17

Įvertinimas
0
DUOMENYS APIE PRIVALOMĄJĄ MEDIACIJĄ IKI RUGSĖJO 1 D.-1.png

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mediacijos įstatymo nuostatoms dėl privalomosios mediacijos vykdymo šeimos ginčuose, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba administruoja privalomosios mediacijos vykdymą tuomet, kai ginčo šalis ar ginčo šalys pageidauja gauti valstybės lėšomis apmokamą mediacijos paslaugą. Pažymėtina, kad teisės aktai neįpareigoja ginčo šalių dėl privalomosios mediacijos vykdymo kreiptis tik į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Taigi, ginčo šalis ar šalys turi teisę pasirinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo pačios ir tiesiogiai kreiptis į pasirinktus mediatorius dėl mediacijos paslaugų suteikimo. Tokios paslaugos būtų apmokamos tik ginčo šalių lėšomis. Nežiūrint į tai, kad viena ginčo šalis ar abi ginčo šalys turi galimybę kreiptis ir į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl mediatoriaus paskyrimo vykdyti mediacijos paslaugą, turėtų būti įvertinti ir kiti aspektai. Ypač tais atvejais, kai norima skubiau išspręsti ginčą, o neišsprendus taikiai, kreiptis į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo teismine tvarka. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai gavus bendrą šalių prašymą ar gavus kitos ginčo šalies sutikimą vykdyti mediaciją, kai dėl mediacijos vykdymo kreipiasi viena ginčo šalių, toliau vyksta mediatoriaus parinkimo procedūra, kurios trukmę įtakoja tokios aplinkybės, ar ginčo šalys yra bendrai sutarusios dėl konkretaus mediatoriaus paskyrimo, ar pageidaujamas mediatorius sutinka teikti mediacijos paslaugą, ar nėra kitų objektyvių priežasčių, neleidžiančių paskirti konkretų mediatorių. Jeigu ginčo šalys nėra pasirinkusios mediatoriaus, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parenka mediatorių pagal nustatytus kriterijus. Mediatoriaus parinkimo procedūra gali užtrukti, jeigu mediatoriai, kuriems siūloma konkreti mediacijos byla, nesutinka teikti mediacijos paslaugos. Tuomet, mediatoriaus parinkimo procedūra vykdoma iš naujo ir siūloma kitiems mediatoriams vykdyti mediaciją iki tol, kol sutiks konkretus mediatorius vykdyti mediaciją. Kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo, mediacijos administravimo procedūra parenkant mediatorius gali būti ilgesnė.

Nežiūrint į tai, kad valstybės lėšomis privalomosios mediacijos paslauga atlyginama iki keturių valandų (papildomai iki vienos valandos mediatorius gali skirti laiką pasirengimui ir iki vienos valandos rezultatų įforminimui), praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet vykdant mediacijos sesijas, nepakanka šių valandų, apmokamų iš valstybės biudžeto, mediacijos procesui užbaigti. Tuomet ginčo šalims kyla klausimas dėl mediacijos pabaigos ir, ar tokiais atvejais mediacija gali būti tęsiama ginčo šalių lėšomis tarpusavyje sutarus ginčo šalims ir mediatoriui. Pažymėtina, kad net ir tuomet, jeigu privalomoji mediacija vykdoma valstybės lėšomis, pasibaigus šiam laikui, teisės aktai nedraudžia toliau vykdyti mediaciją privačiai, kadangi teisinis reglamentavimas nenumato galimybės pratęsti privalomosios mediacijos vykdymą valstybės lėšomis. Šiais atvejais, siūloma ginčo šalims ir mediatoriui prieš mediacijos vykdymą, apsitarti ir tokias aplinkybes, kai valstybės lėšomis apmokamas mediacijos vykdymo laikas pasibaigtų ir iškiltų poreikis pratęsti mediacijos paslaugą bei finansines galimybes toliau kompensuoti paslaugą ginčo šalių lėšomis.