Mediacija

Kas yra mediacija?

Mediacija - tai būdas, pasiekti susitarimą su kita ginčo šalimi, nesikreipiant į teismą. Pavykus susitarti, parengiama taikos sutartis, kurios privalo laikytis abu susitarę asmenys.

Kokiais atvejais galima mediacija?

Mediacija galima šeimos bylose (pavyzdžiui: norite nutraukti santuoką; priteisti išlaikymą vaikams; nustatyti vaikų gyvenamąją vietą bei bendravimo tvarką) bei sprendžiant ir kitus civilinius ginčus dėl kurių gali būti sudaryta taikos sutartis (pavyzdžiui: kitas asmuo negrąžina skolos ar daikto; siekiate padarytos žalos atlyginimo; nesutariate su bendrasavininku dėl naudojimosi bendromis patalpomis ar turtu bei kitais atvejais).

Kodėl turiu tartis su kita ginčo šalimi?

Asmenys, kurie naudojasi mediacijos procedūra, išvengia ilgo bylinėjimosi proceso, kuris susijęs ne tik su patiriamomis finansinėmis išlaidomis teisme, bet ir neigiama emocine patirtimi.

Kuo tai geriau nei bylinėtis teisme?

 • Greitesnis procesas;
 • Patiriama mažiau išlaidų;
 • Neviešas ir konfidencialus procesas;
 • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti;
 • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku;
 • Mediacijos procese siekiama bendradarbiavimo, dialogo ir bendro sutarimo.
 • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą.

Kaip pasinaudoti mediacijos paslauga?

Pirmiausia, apsilankykite savo miesto savivaldybėje (pirminėje teisinėje pagalboje), kur teisininkai pakonsultuos, patars ir padės užpildyti reikiamus dokumentus dėl mediacijos.

Jūsų miesto savivaldybėje nemokamas konsultacijas (pirminę teisinę pagalbą) teikiančių teisininkų kontaktus galite rasti miesto savivaldybės interneto tinklalapyje bei Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Ar mediacija yra mokama?

 • Sprendžiant šeimos ginčus, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų.
 • Sprendžiant kitus civilinius ginčus, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų bei gali būti pratęsta dar iki 4 valandų.

Ar pasibaigus mediacijai skirtam laikui ji gali būti tęsiama?

Pasibaigus valstybės lėšomis apmokamam mediacijai vykdyti skirtam laikui, tačiau esant poreikiui dėl mediacijos tęsimo, mediacija toliau gali būti vykdoma ginčo šalių lėšomis, bendrai susitarus ginčo šalims ir mediatoriui.

Kaip parenkamas mediatorius, ar galiu jį pasirinkti?

Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Mediatorių galite pasirinkti iš mediatorių sąrašo, su kuriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra pasirašiusi sutartis dėl paslaugų teikimo.

Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Jeigu nepasirinksite konkretaus mediatoriaus, Tarnyba parinks jį iš turimo sąrašo.

Gavę sprendimą paskirti jums mediatorių, kuo skubiau susisiekite su paskirtu mediatoriumi ir susitarkite dėl tolimesnių veiksmų.

Kur vyksta mediacija?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skiria patalpas mediacijai vykdyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu, mediacija gali būti vykdoma ir kitose patalpose bei nuotoliniu būdu.

Turite klausimų? Susisiekime!

 • Vilniuje          Odminių g. 3                    Tel. 8 700 00 211            El. p. [email protected] 
 • Kaune             Kęstučio g. 21                  Tel. 8 700 00 177            El. p. [email protected]
 • Šiauliuose       Vasario 16-osios g. 49     Tel.  8 700 00 214            El. p. [email protected]
 • Panevėžyje      Klaipėdos g. 72                Tel.  8 700 35 502           El. p. [email protected]
 • Klaipėdoje       Vilties g. 10                      Tel. 8 700 00 191           El. p. [email protected]

 

Kokiais atvejais reikalinga pasinaudoti privalomąja mediacija?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. sprendžiant šeimos ginčus (pavyzdžiui: norite nutraukti santuoką; priteisti išlaikymą vaikams; nustatyti vaikų gyvenamąją vietą bei bendravimo tvarką) yra būtina pasinaudoti privalomąja mediacija. Šalis (šalys), nepasinaudojusi (nepasinaudojusios) privalomąja mediacija, negali šeimos ginčo spręsti teisme, kadangi teismas nepriims pateiktų procesinių dokumentų, konstatuodamas, kad nepasinaudota privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

Kodėl turiu tartis su kita ginčo šalimi?

Asmenys, kurie naudojasi mediacijos procedūra, išvengia ilgo bylinėjimosi proceso, kuris susijęs ne tik su patiriamomis finansinėmis išlaidomis teisme, bet ir neigiama emocine patirtimi.

Kuo tai geriau nei bylinėtis teisme?

 • Greitesnis procesas;
 • Patiriama mažiau išlaidų;
 • Neviešas ir konfidencialus procesas;
 • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti;
 • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku;
 • Mediacijos procese siekiama bendradarbiavimo, dialogo ir bendro sutarimo.
 • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą.

Kas turi inicijuoti privalomosios mediacijos procedūrą?

Privalomąją mediaciją gali inicijuoti ginčo šalys bendru sutarimu arba viena iš ginčo šalių, pateikiant prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.

 

Kokius duomenis reikia pateikti?

Tais atvejais, kai dėl privalomosios mediacijos vykdymo kreipiasi viena šalis, ji turi pateikti prašymą vykdyti privalomąją mediaciją bei savo asmens dokumento kopiją. Prašyme turi būti nurodyta besikreipiančios šalies vardas, pavardė, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresas. Taip pat, besikreipianti ginčo šalis privalomai turi nurodyti kitos (-ų) ginčo šalies (-ių) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresą (pavyzdžiui: elektroninio pašto adresą, žinomos paskutinės gyvenamosios vietos adresą, darbovietės adresą ir pan.). Šie duomenys yra būtini, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba galėtų išsiųsti kitai ginčo šaliai (-ims) pranešimą dėl jos (jų) sutikimo ar nesutikimo spręsti šeimos ginčą mediacijos būdu.

 

Tais atvejais, kai prašymą pateikia abi ginčo šalys bendru sutarimu, prašyme turi būti nurodyti visų besikreipiančių šalių vardai, pavardės, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresai ir prašymas turi būti patvirtintas visų ginčo šalių parašais. Taip pat, jeigu ginčo šalys bendrai susitaria, gali noryti pageidaujamą mediatorių mediacijai vykdyti.

 

Ginčo šalies prašymo vykdyti privalomąją mediaciją forma

Bendra ginčo šalių prašymo vykdyti privalomąją mediaciją forma

 

Kiek laiko užtruks, kol bus paskirtas mediatorius?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba gavusi ginčo šalies prašymą vykdyti privalomąją mediaciją, per 3 darbo dienas išsiųs kitai ginčo šaliai pranešimą apie gautą prašymą. Jeigu per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos nebus gautas kitos ginčo šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo, bus laikoma, kad kita ginčo šalis nesutiko pasinaudoti privalomąja mediacija. Tokiu atveju, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba per 3 darbo dienas išduos pažymą, kad asmuo įgyvendino įstatymuose nustatytą reikalavimą pasinaudoti privalomąja mediacija ir turi teisę kreiptis į teismą dėl ginčo išsprendimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog ginčo šalis turi galimybę greičiau pasinaudoti privalomąja mediacija ir su prašymu vykdyti mediaciją kreiptis tiesiogiai į pasirinktą mediatorių, įrašytą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt).

Kaip pasinaudoti mediacijos paslauga?

Pateikti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai arba su prašymu vykdyti mediaciją kreiptis tiesiogiai į pasirinktą mediatorių, įrašytą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt).

Ar mediacija yra mokama?

Jeigu prašymas dėl privalomosios mediacijos vykdymo yra pateikiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų.

Pasibaigus valstybės lėšomis apmokamam mediacijai vykdyti skirtam laikui, tačiau esant poreikiui dėl mediacijos tęsimo, mediacija toliau gali būti vykdoma ginčo šalių lėšomis, bendrai susitarus ginčo šalims ir mediatoriui.

Kaip parenkamas mediatorius, ar galiu jį pasirinkti?

Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Mediatorių galite pasirinkti iš mediatorių sąrašo, su kuriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra pasirašiusi sutartis dėl paslaugų teikimo.

Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Jeigu nepasirinksite konkretaus mediatoriaus, Tarnyba parinks jį iš turimo sąrašo.

Gavę sprendimą paskirti jums mediatorių, kuo skubiau susisiekite su paskirtu mediatoriumi ir susitarkite dėl tolimesnių veiksmų.

Kur vyksta mediacija?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skiria patalpas mediacijai vykdyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu, mediacija gali būti vykdoma ir kitose patalpose bei nuotoliniu būdu.

Kur priimami dokumentai  privalomajai mediacijai gauti?

• Vilniuje          Odminių g. 3              El. p. [email protected]

• Kaune             Kęstučio g. 21            El. p. [email protected]

• Šiauliuose    Vasario 16-osios g. 49   El. p. [email protected]

• Panevėžyje      Klaipėdos g. 72          El. p. [email protected]

• Klaipėdoje     Vilties g. 10                 El. p. [email protected]

 

 

Kokiais atvejais yra galima valstybės užtikrinama neteisminė mediacija?

Sprendžiant civilinius ginčus, pvz.:

 • Sprendžiant nesutarimus su bendrasavininkiu dėl naudojimosi bendromis patalpomis ar turtu;
 • Kitas asmuo negrąžina skolos ar daikto;
 • Siekiate Jums padarytos žalos atlyginimo;
 • Kilo ginčas su kaimynu dėl žemės sklypo ribų.

Šiais ir kitais atvejais, sprendžiant civilinius ginčus verta išbandyti neteisminę mediaciją.

Svarbu: mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama sudaryti taikos sutartį. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčų sprendimo būdu tik tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme.

Kokie yra neteisminės mediacijos privalumai?

 • Greitesnis procesas nei bylinėjantis teisme
 • Patiriama mažiau išlaidų nei bylinėjantis teisme
 • Neviešas ir konfidencialus procesas
 • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti
 • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku
 • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą

Svarbu: pradėjus civilinių ginčų mediaciją sustabdomi ieškinio senaties terminai. Net ir nepavykus taikiai išspręsti ginčo, šalys išsaugo savo teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į teismą.

Kas gali gauti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją?

 • Asmenys, kurių metinės pajamos ir jų (šeimos) turtas neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto lygių teisinei pagalbai ir mediacijos paslaugoms gauti. Teikiama metinė asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracija antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti (gali padėti užpildyti pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai). Kartu turi būti pateikti asmens gautas pajamas bei išmokas patvirtinantys dokumentai.
 • Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą.
 • Asmenys, kurie išlaikomi stacionariose globos įstaigose.
 • Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais.
 • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems yra nustatytas didelių specialių poreikių lygis bei šių asmenų globėjai (rūpintojai).

Kaip gauti nemokamą valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją?

1. Pasikonsultuokite savivaldybėje pagal savo deklaruotą ar gyvenamąją vietą su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais specialistais. Pirminės teisinės pagalbos specialistai padės užpildyti reikiamus dokumentus dėl mediacijos, patars bei suteiks teisinę konsultaciją rūpimu klausimu.

2. Kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir jos teritorinius padalinius, veikiančius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje.

3. Pateikite dokumentus:

- Nustatytos formos prašymą (gali padėti užpildyti pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai). Prašymo ir sutikimo forma.

- Asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas įrodančius dokumentus.

- Su kilusiu ginču susijusius Jūsų turimus dokumentus.

- Kitos ginčo šalies rašytinį sutikimą medijuotis.

4. Pasirinkite pageidaujamą mediatorių. Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas skelbiamas:

- Informacinėje teisinių paslaugų sistemoje TEISIS https://www.teisis.lt

Svarbu: Valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją gali vykdyti tik tie mediatoriai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir yra sudarę su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos teikimo paslaugų sutartis.

Nepasirinkus pageidaujamo mediatoriaus, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parinks mediatorių iš sąrašo.

5. Susisiekite su paskirtu mediatoriumi. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priėmus sprendimą paskirti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją, kuo skubiau susisiekite su sprendime nurodytu mediatoriumi ir susitarkite dėl mediacijos procedūros pradžios.

Kiek valandų kompensuojama valstybės lėšomis?

Valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų, o mediatoriui nustačius, kad galimas taikus susitarimas, pagal jo prašymą mediacija gali būti pratęsta dar 4 valandoms.

Ar mediacijos metu sudaryta taikos sutartis yra privaloma?

Ginčo šalims pavykus taikiai išspręsti ginčą, mediatorius padeda sudaryti taikos sutartį, kurią ginčo šalys pateikia teismui patvirtinti supaprastinto proceso tvarka. Teismo patvirtinta taikos sutartis tampa privaloma vykdyti abiem ginčo šalims. Jeigu kuri iš ginčo šalių sutarties nevykdo, ji gali būti vykdoma priverstinai.

Kur priimami dokumentai valstybės užtikrinamai neteisminei mediacijai gauti?

Vilniuje          Odminių g. 3              El. p. [email protected]

Kaune             Kęstučio g. 21            El. p. [email protected]

Šiauliuose    Vasario 16-osios g. 49   El. p. [email protected]

Panevėžyje      Klaipėdos g. 72          El. p. [email protected]

Klaipėdoje     Vilties g. 10                 El. p. [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-28