Korupcijos prevencijos programa

Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. (1.2Mr)V-6 patvirtintas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2021-2023 metų programos ir 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10