Asmenų, pasinaudojusių antrine teisine pagalba, apklausa apie advokatų teikiamos teisinės pagalbos kokybę

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama užtikrinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, maloniai prašo užpildyti šią anketą, pateikiant savo nuomonę apie advokatų ar jų padėjėjų teikiamos teisinės pagalbos kokybę. Ši apklausa yra anoniminė.

  Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

  0
 • *

  1. Kuriame mieste pasinaudojote teisine pagalba?

  1
 • *

  2. Kokioje byloje Jums buvo suteikta teisinė pagalba?

  2
 • *

  3. Kaip pasirinkote Jums teisinę pagalbą teikusį advokatą?

  3
 • *

  Jeigu pageidaujate, galite paminėti advokato, kuris Jums teikė teisinę pagalbą, vardą ir pavardę

  4
 • 4. Prisiminę paskutinę savo patirtį, kai bendravote telefonu, raštu, el. paštu ar tiesiogiai su Jums teisinę pagalbą teikti paskirtu advokatu, įvertinkite pateiktus aspektus balais nuo 1 iki 5, kai 1 reiškia „visiškai nesutinku“, o 5 – „visiškai sutinku“.

  5
 • *12345

  Buvo lengva susisiekti su advokatu (telefonu, el. paštu, atvykus).

  Advokatas su Jumis bendravo mandagiai, paslaugiai, dėmesingai.

  Advokatas pakankamai skyrė laiko, kad Jus išklausytų ir įsigilintų į Jūsų problemą.

  Advokatas pakankamai skyrė laiko, kad Jus išklausytų ir įsigilintų į Jūsų problemą.

  6
 • *

  5. Ar, Jūsų manymu, advokatas laiku parengė procesinius dokumentus susijusius su byla?

  7
 • *

  6. Ar teismas priėmė advokato parengtus procesinius dokumentus?

  8
 • *

  7. Jūsų nuomone, ar advokatas tinkamai atstovavo/gynė Jūsų interesus teisme ar ikiteisminėje institucijoje?

  9
 • *

  8. Ar advokatas siūlė Jums taikiai išspręsti kilusį ginčą?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Nebuvo galimybės spręsti ginčą taikiu būdu

  10
 • *

  9. Kaip vertinate advokato ar jo padėjėjo, kuris Jums teikė antrinę teisinę pagalbą, paslaugų kokybę?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai gerai

  Gerai

  Patenkinamai

  Nepatenkinamai

  Turint papildomų pastebėjimų, pakomentuokite savo įvertinimą:
  11
 • *

  10. Ar skundėte advokato veiksmus Tarnybai ar Lietuvos advokatūrai arba prašėte jį pakeisti kitu advokatu? Jei taip, nurodykite priežastis.

  12
 • *

  11. Turint pasiūlymų ar pastabų, maloniai prašome pakomentuoti, kaip būtų galima pagerinti advokatų teikiamos antrinės teisinės pagalbos kokybę.

  13
 • 14
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26