DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apie teisinę pagalbą DUK 9
  • 1.

   Kur rūpimais klausimais galima gauti teisinę konsultaciją?

   Teisines konsultacijas (pirminę teisinę pagalbą) teikia arba organizuoja savivaldybės pagal asmens deklaruotą (arba faktinę) gyvenamąją vietą. Kontaktinius duomenis rasite savivaldybių svetainėse arba jų teiraukitės savivaldybės priimamajame.

   Pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas ar advokatas teikia teisinę informaciją ir konsultacijas, parengia valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus, padeda spręsti ginčą ne teismo tvarka, parengia taikos sutartį.

   Asmeniui skiriama nemokama vienos valandos konsultacija kiekvienu jam rūpimu klausimu.

   Bendras pirminės teisinės pagalbos specialistų sąrašas ir kontaktai

   Informacija apie pirminę teisinę pagalbą

   Atnaujinta: 2022 06 29

  • 2.

   Antrinė teisinė pagalba. Kas tai?

   Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – antrinė teisinė pagalba) – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

   Atnaujinta: 2021 05 11

  • 3.

   Kas gali padėti užpildyti dokumentus antrinei teisinei pagalbai gauti?

   Reikiamus dokumentus padeda užpildyti pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas ar advokatas.

   Bendras pirminės teisinės pagalbos specialistų sąrašas ir kontaktai

   Informacija apie pirminę teisinę pagalbą

   Atnaujinta: 2022 06 29

  • 4.

   Per kiek laiko Tarnyba priima sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą?

   Per 7 darbo dienas nuo kreipimosi ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Gavę sprendimą turite susisiekti su paskirtu advokatu.

   Atnaujinta: 2021 05 11

  • 5.

   Kaip parenkamas advokatas?

   Advokatą galima pasirinkti iš Tarnybos pateikto sąrašo. Taip pat galite pasirinkti bet kurį Jums priimtiną advokatą, jeigu jis raštu sutinka Jums atstovauti konkrečioje byloje. Jeigu patys advokato nepasirinksite, jį parinks Tarnyba iš turimo sąrašo.

   Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašas  

   Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, sąrašas

   Atnaujinta: 2022 05 18

  • 6.

   Kaip apmokamos vykdymo proceso išlaidos socialinės pašalpos gavėjams?

   Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas numato, kad socialinės pašalpos gavėjus antstolis turi atleisti nuo būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimo arba šių vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti ne trumpesniam kaip 30 dienų terminui, per kurį šie asmenys privalo kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos, apmokant būtinas vykdymo išlaidas, suteikimo. Tai reiškia, kad socialinės pašalpos gavėjai gali prašyti antstolį atleisti nuo vykdymo išlaidų mokėjimo. Tuo atveju, jeigu antstolis socialinės pašalpos gavėjų neatleidžia nuo vykdymo išlaidų, kreipdamiesi į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą šie asmenys turi pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą ir pažymą, patvirtinančią, jog asmuo yra socialinės pašalpos gavėjas. Pažymėtina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmoka tik būtinas vykdymo išlaidas.

   Atnaujinta: 2021 05 11

  • 7.

   Į kokią sąskaitą reikalinga atlikti įmoką už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, kai asmeniui buvo suteikta 50 procentų finansuoja teisinė pagalba?

   Į pasirinktiną Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:
   LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“,
   LT78 7290 0000 0013 0151,  AB „Citadele“,
   LT74 4010 0510 0132 4763, AB Luminor Bank,
   LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas,
   LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas,
   LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas,
   LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas.

   Pavedimo dokumente prašome nurodyti juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

   Atnaujinta: 2021 05 11

  • 8.

   Kur kreiptis, jei esu nepatenkintas advokato darbu?

   Antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklos kokybę tikrina Lietuvos advokatūra. Jei turite nusiskundimų advokato veiksmais ar neveikimu ginant ar atstovaujant Jūsų interesams byloje, neetišku advokato elgesiu, jei advokatas prašo finansinio ar kitokio atlygio, prašome apie tai informuoti Lietuvos advokatūrą adresu Tilto g. 17, 01101 Vilnius.

   Atnaujinta: 2021 05 11

  • 9.

   Kur galima skųsti Tarnybos priimtą sprendimą?

   Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Vilniaus skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

   Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Regiono apygardos administracinio teismo Kauno rūmams per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

   Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Regiono apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

   Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Regiono apygardos administracinio teismo Šiaulių ir Panevėžio rūmams per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

   Atnaujinta: 2021 05 11