Karjeros galimybės

 

Vadovaujantis Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-169, 5 punktu, šiuo metu Lietuvos Respublikoje trūksta advokatų, ypač baudžiamosios teisės srities, galinčių prireikus teikti antrinę teisinę pagalbą valstybės lėšomis, šiose Lietuvos Respublikos teritorijose:

Kybartuose (Kauno apygardos teismo teritorija);

Vilkaviškyje (Kauno apygardos teismo teritorija);

Pagėgiuose (Klaipėdos apygardos teismo teritorija).

Šilalėje (Klaipėdos apygardos teismo teritorija);

Tauragėje (Klaipėdos apygardos teismo teritorija);

Kupiškyje (Panevėžio apygardos teismo teritorija);

Telšiuose (Šiaulių apygardos teismo teritorija);

Šalčininkuose (Vilniaus apygardos teismo teritorija);

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) kviečia advokatus, praktikuojančius nurodytų apygardos teismų teritorijose, ir galinčius vykti atlikti procesinių veiksmų bei aptarnauti klientus nurodytose gyvenvietėse, sudaryti antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sutartis.

 

Advokatai, pageidaujantys teikti antrinę teisinę pagalbą valstybės lėšomis nurodytų teritorijų gyventojams, Tarnybai turi pateikti:  

 1. prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus (toliau – prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. advokato pažymėjimo kopiją;
 4. dokumentų, patvirtinančių dvejų metų praktikuojančio advokato veiklos stažą ar advokato padėjėjo praktiką, kopijas;
 5. gyvenimo aprašymą.
   
  Pretendentai nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).
   
  Pretendentų dokumentai priimami dešimt darbo dienų nuo informacijos apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje dienos, iki 2020 m. gruodžio 23 d.

 

Pretendentų dokumentai priimami adresu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Odminių g. 3, Vilnius arba el. paštu d.asmianiene@vgtpt.lt.

 

Išsamesnė informacija apie sutarčių sudarymą teikiama telefonu 8 700 00174 ir el. p. d.asmianiene@vgtpt.lt.

 

Kviečiame universitetų ir kolegijų Teisės studijų programų studentus atlikti praktiką Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

Praktikos atlikimo vietą galima pasirinkti:

Vilniuje,

Kaune,

Klaipėdoje,

Šiauliuose.

 

Praktikos metu studentai išmoks:

 • Apibrėžti Tarnybos kompetenciją, veiklos sritis, funkcijas ir susipažins su jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Rengti dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Apibūdinti Tarnybos rengiamų teisės aktų rūšis ir jų vietą teisės aktų hierarchinėje sistemoje;
 • Analizuoti, sisteminti ir vertinti Tarnyboje gaunamus duomenis ir prašymus bei priimti Tarnybos kompetencijai priskirtų sprendimų projektus, remiantis teisės aktų reikalavimais.

 

Pretendentus prašome siųsti savo gyvenimo aprašymus Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Daivai Ašmianienei el. p. d.asmianiene@vgtpt.lt, daugiau informacijos tel. 8 700 00174.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29