Karjeros galimybės

Kviečiame universitetų ir kolegijų Teisės studijų programų studentus atlikti praktiką Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

Praktikos atlikimo vietą galima pasirinkti:

Vilniuje,

Kaune,

Klaipėdoje,

Šiauliuose.

 

Praktikos metu studentai išmoks:

 • Apibrėžti Tarnybos kompetenciją, veiklos sritis, funkcijas ir susipažins su jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Rengti dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Apibūdinti Tarnybos rengiamų teisės aktų rūšis ir jų vietą teisės aktų hierarchinėje sistemoje;
 • Analizuoti, sisteminti ir vertinti Tarnyboje gaunamus duomenis ir prašymus bei priimti Tarnybos kompetencijai priskirtų sprendimų projektus, remiantis teisės aktų reikalavimais.

 

Pretendentus prašome siųsti savo gyvenimo aprašymus Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Daivai Ašmianienei el. p. d.asmianiene@vgtpt.lt, daugiau informacijos tel. 8 700 00174.

 

 

 

 

Darbo vieta – Vilties g. 10, Klaipėda.

Pareiginės algos koeficientas – 6 (atlyginimas bruto – 1056,00 Eur).

 

 Specialūs reikalavimai keliami Klaipėdos skyriaus administratoriui - referentui:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 2. mokėti gerai dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, Outlook), interneto naršyklėmis;
 3. gerai išmanyti raštvedybą ir dokumentų apskaitą;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. šnekamosios rusų kalbos žinios A2 lygiu;
 6. gebėti bendrauti pagarbiai su klientais.

 

Privalumai:

 1. administravimo patirtis valstybės ar savivaldybių institucijose;
 2. teisės, viešojo administravimo krypties išsilavinimas;
 3. darbo patirtis dirbant su dokumentų valdymo sistemomis (pvz.: Kontora, Avilys ir pan.)

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. registruoja gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia siunčiamus dokumentus;
 2. paskirsto, perduoda gautus ir atsakingų asmenų vizuotus dokumentus bei kitą korespondenciją vykdymui nurodytiems skyriaus darbuotojams;
 3. konsultuoja gyventojus dėl galimybės gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas,  smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo sąlygas, užtikrindamas asmenims galimybę tinkamai ir laiku pasinaudoti šiomis paslaugomis;
 4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos skyriaus vedėjui;

 

Kandidatų gyvenimo aprašymų lauksime el. paštu personalas@vgtpt.lt iki 2020 m. spalio 28 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 700 00174.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29