Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą su interaktyvia paieška galite rasti čia...

Mediatorių, teikiančių privalomąją ir valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją, apmokamą iš valstybės biudžeto, sąrašą galima rasti čia...

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą galima rasti čia...

 

Mediatorių sąrašas nėra galutinis ir bus tikslinamas. Pastebėjus netikslumus ar neatitikimus prašome mediatorius informuoti apie tai elektroniniu paštu teisinepagalba@vgtpt.lt, t.kazlauskiene@vgtpt.lt arba skambinti telefono Nr. 8 700 00 176.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-24