Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas

Mediatorių, teikiančių privalomąją ir valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją, apmokamą iš valstybės biudžeto, sąrašą galima rasti čia...

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą galima rasti čia...

 

Mediatorių sąrašas nėra galutinis ir bus tikslinamas. Pastebėjus netikslumus ar neatitikimus prašome mediatorius informuoti apie tai elektroniniu paštu teisinepagalba@vgtpt.lt; t.kazlauskiene@vgtpt.lt arba skambinti telefonu 8 700 00 176

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-28