Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO SUVESTINĖ

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacija apie paskirtų biudžeto asignavimų panaudojimą: