Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas

Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo aprašymas

 

Dokumentai, reikalingi antrinei teisinei pagalbai gauti

Kam teikiama antrinė teisinė pagalba?

 

Informacinis lankstinukas "Valstybės garantuojama teisinė pagalba" (LT)

брошюра "ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, ГАРАНТИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ" (RU)

POMOC PRAWNA GWARANTOWANA PRZEZ PAŃSTWO (PL)

Informacinis lankstinukas "Valstybės garantuojama teisinė pagalba nepilnamečiams, t.y. asmenims iki 18 m., kurie nėra pripažinti emancipuotais"

Informacinis lankstinukas "Valstybės garantuojama teisinė pagalba nepilnamečiui: įtariamam, kaltinamam, nuteistam ar nukentėjusiam, t.y. asmeniui iki 18 m."

Informacinis lankstinukas "Valstybės pagalba nukentėjusiajam nuo padaryto nusikaltimo, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas" (LT)

брошюра "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (RU)

Informacinis lankstinukas "Valstybės garantuojama teisinė pagalba įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nuteistiesiems"

 

Informacinis plakatas "Pirminė teisinė pagalba"

Informacinis plakatas "Antrinė teisinė pagalba"

Informacinis plakatas "Smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas"

Informacinis plakatas "Valstybės garantuojama teisinė pagalba įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nuteistiesiems"

Informacinis plakatas "Valstybės pagalba nukentėjusiajam nuo padaryto nusikaltimo"

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-22