Preliminarios antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumos apskaičiavimas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytais atvejais (atsižvelgiant į asmens turto ir pajamų lygį, turimų bylų skaičių) asmenys privalo apmokėti 50 arba 75 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
 
Norint įvertinti galimas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, siūlome susipažinti su pagrindinėmis nuostatomis, kaip apskaičiuojama preliminari antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma.
 
Pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės tiksliai apskaičiuoti preliminarias antrinės teisinės pagalbos išlaidas, nes tiksli išlaidų suma priklausys ne tik nuo advokato antrinei teisinei pagalbai skirto laiko (kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką), bet ir nuo kitų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurias apima ir įrodymų rinkimo išlaidos (pažymų, dokumentų surinkimas iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų), vertimo išlaidos, bylinėjimosi išlaidos (ekspertizių atlikimas), vykdymo proceso išlaidos.
 
ADVOKATO PROFESINIO DARBO IŠLAIDOS

Apskaičiuojant preliminarias antrinės teisinės pagalbos išlaidas už advokato darbą, susijusį su gynyba ir atstovavimu bylose, procesinių dokumentų rengimu, pagrindu imami Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse  stadijai ar procesiniam veiksmui nustatyti maksimalūs dydžiai. TAČIAU svarbu atkreipti dėmesį, kad išlaidos gali būti didesnės atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, kuris dažniausiai gali būti didesnis, jei byla yra sudėtinga, didelės apimties, advokatui reikia atlikti papildomus veiksmus, surinkti įrodymus, bylos nagrinėjimas vyksta kitame mieste. Preliminariai įvertinant šias išlaidas reikia turėti omenyje, kad advokato vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydis yra 13 Eur.
 
Pateikiame aktualiausią informaciją:

CIVILINĖS BYLOS
- taikus ginčo išsprendimas nesikreipiant dėl ginčo į teismą – 104 Eur;
- privalomas išankstinis ginčo sprendimas ne teisme – 104 Eur;
- bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo ir kitos bylos, kurios pagal įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka – 39 Eur;
- kitos ypatingosios teisenos bylos – 130 Eur;
bylos dėl teismo įsakymų išdavimo – 39 Eur;
- dokumentinio proceso bylos – 91 Eur;
santuokos nutraukimo bylos, kuriose nėra ginčo – 91 Eur;
pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimas – 26 Eur;
- dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų pirmosios instancijos teismui parengimas – 104 Eur;
- atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 78 Eur;
- apeliacinio skundo parengimas – 91 Eur;
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 91 Eur;
- kasacinio skundo parengimas – 104 Eur;
- atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 26 Eur;
- proceso atnaujinimas – 78 Eur;
- vykdymo procesas – 91 Eur;
- kiti prašymai (prašymas išaiškinti teismo sprendimą ir panašiai) – 39 Eur;
 
ADMINISTRACINĖS BYLOS
išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 78 Eur;
- procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 91 Eur;
- atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 52 Eur;
- apeliacinio skundo parengimas – 39 Eur;
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 39 Eur;
- atskirojo skundo parengimas – 13 Eur;
proceso atnaujinimas – 52 Eur;
vykdymo procesas – 78 Eur.
 
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS
- administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teisme – 39 Eur;
- skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje parengimas – 65 Eur;
- administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 65 Eur;
- skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 39 Eur;
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 26 Eur;
- vykdymo procesas – 78 Eur;
- proceso atnaujinimas – 52 Eur.
 
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
- civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimas – 78 Eur;
- atstovavimas ikiteisminiame tyrime – 52 Eur;
- atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 91 Eur;
- apeliacinio skundo parengimas – 65 Eur;
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 52 Eur;
- kasacinio skundo parengimas – 39 Eur;
- atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 26 Eur;
- privataus kaltinimo bylos:
- skundo (pareiškimo) parengimas – 78 Eur;
- atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 52 Eur;
- apeliacinio skundo parengimas – 26 Eur;
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 26 Eur;
- baudžiamosios bylos atnaujinimas – 52 Eur.
 
Už pareiškimų Europos Žmogaus Teisių Teismui arba kitoms tarptautinėms institucijoms, įgaliotoms nagrinėti asmens pareiškimus, parengimą mokama 91 Eur.
 
KITOS IŠLAIDOS

Kitos išlaidos, kurias gali tekti Jums apmokėti, dažniausiai priklausys nuo konkrečios bylos aplinkybių. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos praktikoje dažniausiai apmokamos šios išlaidos.

Ekspertizių išlaidos:
Ekspertizės išlaidų dydis priklausys nuo konkrečios ekspertizės, kurią būtina atlikti Jūsų byloje, rūšies. Iš anksto šias išlaidas apskaičiuoti būtų labai sudėtinga, todėl norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, galėtumėte susisiekti su tos rūšies ekspertizes atliekančiais teismo ekspertais ar teismo ekspertizės įstaigomis.

Dažniausiai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veikloje tenka apmokėti DNR ekspertizės išlaidas, kurių dydis šiuo metu siekia vidutiniškai 330 Eur.

Vykdymo proceso išlaidos:
Vykdymo procese apmokamos būtinosios vykdymo išlaidos, kurios apskaičiuojamos atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, nuostatas.

Vertimo išlaidos:
Su šiomis išlaidomos dažniausiai susiduriama, jeigu asmeniui bendraujant su advokatu reikalingos vertėjo paslaugos, taip pat tais atvejais, kai reikia versti teismui teikiamus dokumentus į lietuvių kalbą. Išlaidų dydžiai priklauso nuo to, iš kokios kalbos turi būti atliktas vertimas. Jeigu Jums tai aktualu, dėl preliminarios išlaidų sumos galite kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinį skyrių.


Susiję dokumentai:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08